Kick-off för projekt som syftar till att säkerställa vintersjöfarten i Östersjön

Den 5-6 november var det kick-off för vintersjöfartsprojektet WINMOS i Helsingfors. WINMOS är ett projekt som syftar till att säkerställa en effektiv vintersjöfart i EU:s nordligaste farleder genom att säkerställa isbrytande resurser på medellång och lång sikt och genom att utveckla vintersjöfarten i sin helhet i Östersjön.

Fungerande sjötransporter året runt är av största betydelse för handeln inom EU. 15 % av världens sjötransporter, eller mer än 750 miljoner ton, utförs i Östersjön. Omkring 2 000 fartyg färdas i området kontinuerligt. Under en normal vinter görs cirka 10 000 anlöp till hamnar där havsis kan orsaka stora problem.

Situationen i världen förändras ständigt. Ett ökande antal fartyg och ökande storlek på dessa, stigande bränslepriser samt krav på åtgärder för att förbättra miljöprestanda, till exempel SECA-direktivet om svavelhalten i bränslen och ”Energy Efficiency Design Index” där maximal motoreffekt är reglerat, kommer alla att ha en betydande inverkan på vintersjöfarten.

WINMOS består av sju olika delprojekt i linje med konceptet sjömotorvägar* (Motorways of the Sea - MoS). WINMOS kommer att utveckla en ny teknik som syftar till att förbättra miljöprestandan på befintliga motorer. Detta beräknas avsevärt minska utsläppen och bränsleförbrukningen. Önskad information om isbrytningens servicelogistik kommer att göras tillgängliga för intressenter inom sjöfarten. En ny isbrytare kommer att byggas inom projektet. Simulatorträningsanläggningar och utbildningar inom vintersjöfarten för befäl kommer att utarbetas. Projektet kommer att slutföras i slutet av år 2015.

Projektets totala budget är 138 miljoner euro och bidraget från EU:s Ten-T-budget för Motorvägar till havs (MoS) är 29,6 miljoner euro.

* Konceptet sjömotorvägar (MoS) är den maritima delen av det transeuropeiska nätet som har inriktningen att koncentrera sig på varuflödet på havsbaserade logistiska rutter. MoS kan även omfatta projekt som har andra positiva effekter som vintersjöfart och isbrytning.


Fakta WINMOS
WINMOS är ett svenskt, finskt, estniskt projekt som medfinansieras av Europeiska kommissionen.

WINMOS består av sju delprojekt:
* Utredning av nästa generations isbrytare och det framtida behovet av isbrytningsresurser.
* Livstidsförlängning av ett antal äldre isbrytare.
* Utveckling av bränsleinsprutningsteknik (Common Rail) för att minska bränsleförbrukning och emissioner.
* Vidareutveckling av ledningssystem för vintersjöfart och isbrytning.
* Utveckling av en simulatorutbildning för sjöbefäl.
* Nybyggnation av en finsk isbrytare.

Projektets totala budget är 138 miljoner euro.
Projektet kommer att slutföras i slutet av år 2015.

För mer information om projektet, kontakta:

Roy Jaan, projektledare WINMOS, tel. 010-478 47 81, e-post roy.jaan@sjofartsverket.se

Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjön ger möjligheterna. Vi gör skillnaden.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar