Nu går startskottet för farledsprojektet i Trelleborg

Nu startar arbetet med att göra farleden in till Trelleborgs hamn djupare och bredare. En satsning som innebär att större och miljövänligare fartyg kan trafikera Sveriges tredje största hamn.

Inseglingsleden till Trelleborgs hamn ska breddas och göras djupare. Arbetet är en del av den pågående utbyggnaden av hamnen och kommer att öka både säkerheten och tillgängligheten. Efter ombyggnaden kommer Trelleborgs hamn att kunna ta emot större fartyg och ökade godsvolymer.

-Trelleborg är tack vare sitt läge en viktig länk och knutpunkt för trafikflödet mellan Skandinavien och den europeiska kontinenten. Det är mycket glädjande att vi genom detta muddringsprojekt kan skapa förutsättningar för att större och miljövänligare fartyg ska kunna trafikera hamnen i framtiden, säger Marielle Svan, chef för infrastrukturenheten på Sjöfartsverket.

Inseglingsleden till hamnen ska breddas med 50 meter till totalt 150 meter, dessutom ska djupet öka från 8,4 meter till 9,5 meter. Muddring av farleden ska göras på en sträcka av 1,7 kilometer eller nästan en sjömil. De massor som muddras upp i farleden ska användas till utfyllnaden för att göra hamnområdet större österut.

-Den här satsningen ökar vår konkurrenskraft. Idag ökar kraven på att hamnarna kring Östersjön ska kunna ta emot allt större fartyg och nu anpassar vi farleden till att matcha hamnens storlek, säger Tommy Halén, VD i Trelleborgs hamn AB.

Tid för genomförande av farledsarbetet beräknas till cirka 3 månader och börjar redan den här veckan. Ett tätt samarbete mellan Sjöfartsverket, Trelleborgs hamn AB och Trafikverket har skyndat på arbetet med finansiering och miljötillstånd. Projektet finansieras av Trafikverket och beräknad kostnad för projektet är 45 miljoner kronor.

-Trafikverket ser positivt på att vi kan bidra till genomförandet av den här viktiga infrastruktursatsningen som kommer hela landet till gagn, säger Trafikverkets Lennart Andersson som är regionchef för södra Sverige.

Mer information finns på projektets webbsida:
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sakra-farleder/Trelleborg/

För mer information kontakta:
Marielle Svan, chef för infrastrukturenheten på Sjöfartsverket.
Tel:
010 478 46 74

Tobias Fälth, informatör på Sjöfartsverket.
Tel: 010-478 49 43Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjön ger möjligheterna. Vi gör skillnaden.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera

Media

Media