Ökända grund ska upp till ytan

På flera håll i de svenska skärgårdarna finns det grund som är särskilt välbesökta. Många av dem är välkända av båtfolk och närboende. För att ytterligare öka sjösäkerheten arrangerar Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Stockholmradio tävlingen Ökända grund, där alla som rör sig till sjöss uppmanas att rapportera ökända och välbesökta grund.

– Alla som har lokalkännedom inom ett visst område i skärgården vet att det finns grund som är särskilt välbesökta. För att kunna göra något åt detta behöver vi mer information om vilka grund det rör sig om, säger Niklas Hammarkvist, nautisk redaktör på Sjöfartsverket.

Alla som har grund att rapportera kan gå in på www.ökändagrund.se eller kontakta Stockholmradio på telefon 08-506 622 70 alternativt VHF och ange kontaktuppgifter och övriga uppgifter som efterfrågas. Genom att lämna informationen är man också automatiskt med i tävlingen.

De tips som lämnas kommer att kvalitetsgranskats av Sjöfartsverkets redaktion för underrättelser för sjöfarande. Därefter avgörs om vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas. Det kan till exempel visa sig att sjökortet behöver kompletteras eller att utmärkningen behöver ändras.

Tävlingen pågår till och med den 30 september och vinnare utses bland de bidrag som föranlett en notis i Underrättelser för sjöfarande, Ufs. Priserna består av högkvalitativ marinelektronik och båtsportkort.

Tävlingen Ökända grund arrangeras för tredje sommaren i rad. Under de två föregående åren har närmare 270 tips kommit in, vilket resulterat i cirka 100 ändringar i sjökorten.

- Tipsen från tävlingen är välkomna bidrag till det ständigt pågående arbetet med att göra sjökorten bättre. Av det svenska havsområdet är cirka 45 procent sjömätt med moderna metoder. Resterande områden är sjömätta med äldre metoder, säger Niklas Hammarkvist.

Stora ytor i de svenska skärgårdarna är inte sjömätta sedan andra halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal. På den tiden använde man sig av handlod och positioneringen var inte så exakt. Det innebar att man inte hittade alla grund som finns i skärgården.

Ytterligare upplysningar:

Niklas Hammarkvist, nautisk redaktör, Sjöfartsverket

Tfn: 010-478 60 47

Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare, Transportstyrelsen

Tfn: 010-495 32 92

Anders Willix, vd Stockholmradio

Tfn: 08-506 622 50

Tobias Fälth, informatör, Sjöfartsverket

Tfn: 010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Dokument & länkar

Citat

– Alla som har lokalkännedom inom ett visst område i skärgården vet att det finns grund som är särskilt välbesökta. För att kunna göra något åt detta behöver vi mer information om vilka grund det rör sig om.
Niklas Hammarkvist, nautisk redaktör på Sjöfartsverket.