Omfattande sjöräddningsövning på Mälaren onsdagen den 30 oktober

Ett passagerarfartyg med ett tjugotal personer ombord kör upp på land någonstans i närheten av Västerås en mörk höstkväll i slutet av oktober. Befälhavaren har förlorat medvetandet och passagerarna har svårt att identifiera var man befinner sig. Dessutom finns det skadade och chockade människor ombord på fartyget. Det är scenariot för en omfattande sjöräddningsövning på Mälaren onsdagen den 30 oktober.

Larmet från det grundstötta passagerarfartyget på Mälaren tas emot av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i Göteborg som genast startar en omfattande räddningsinsats. Fartyg från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, sjöpolisen och räddningstjänsterna i Köping, Västerås och Eskilstuna larmas till området för att lokalisera haveristen, undsätta passagerarna och förhindra miljöskador. När haveristen lokaliserats visar det sig att det brinner ombord och att olja har läckt ut. Nu väntar ett omfattande räddningsarbete i höstmörket för alla inblandade resurser.

I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddning. Vid sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg tar Sjöfartsverket emot larm och leder insatser för att söka och rädda nödställda till havs samt på Vänern, Vättern och Mälaren.

- Sjöräddningsinsatserna sker ofta i nära samarbete med Sjöräddningssällskapet som är en landsomfattande organisation med 2000 frivilliga sjöräddare, men även i samarbete med flera olika myndigheter, säger Ronny Löf, lots och regional sjöräddningssamordnare vid Sjöfartsverket i Södertälje.

Att öva samverkan är ett av målen med höstövningen på Mälaren. Andra övningsmål är att öva sök i mörker efter personer som saknas i vattnet och på land, samt att omhänderta och transportera nödställda till en angiven samlingsplats. Förutom Sjöfartsverkets resurser i form av räddnings- och övningsledning deltar även Sjöräddningssällskapet, sjöpolisen i Stockholm, Kustbevakningen samt de kommunala räddningstjänsterna i Köping, Västerås och Eskilstuna. Dessutom bidrar Sveriges Geologiska Undersökningar med fartyget Ocean Surveyor som agerar passagerarfartyg.

Övningen sker på Mälaren söder om Västerås onsdagen den 30 oktober kl. 17 – 21. Det kan förekomma lågflygning med helikopter i området, vilket kan orsaka bullerstörningar för de boende i omkringliggande områden. Övningen beräknas vara slut senast kl. 21 på onsdagskvällen.

Vill du veta mer om övningen?
Välkommen att kontakta Ronny Löf, lots och sjöräddningssamordnare i Mälaren, Sjöfartsverket.
Tfn: 010-478 52 84

Daniel Lindblad, pressinformatör, Sjöfartsverket.
Tfn: 010-478 60 44

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Sjöräddningsinsatserna sker ofta i nära samarbete med Sjöräddningssällskapet som är en landsomfattande organisation, men även i samarbete med flera olika myndigheter
Ronny Löf, lots och sjöräddningssamordnare i Mälaren.