PRESSMEDDELANDE – Sökandet efter Herculesplanet har gett resultat

Sökandet efter det Herculesplan som försvann väster om Kiruna på torsdagseftermiddagen har nu gett resultat.

Ett norskt militärt förband som söker på marken vid Rabots glaciär har nu hittat vrakdelar utspridda över ett större område på västsidan av nord/sydtoppen av Kebnekaise. Positionen som visas i kartan skall inte tolkas bokstavligt, eftersom objekt är utspridda över ett större område.

Statlig Flygräddningstjänst kommer nu klockan 09:00 att avslutas och överlämnas till Polismyndigheten i Norrbotten som ansvarar för Fjällräddningstjänsten. Polisens inriktning är att söka efter och dokumentera ytterligare fynd samt göra teknisk undersökning. Det här är inte enbart ett polisiärt utredningsarbete, utan Polisen bedriver i skrivande stund detta som räddningstjänst.

Ett nära samarbete mellan Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral och Polisen i Norrbotten kommer även fortsättningsvis att ske. Till exempel kommer de flygande enheterna att fortsätta verka i området, men nu under Polisens ledning. Samordningen av detta kommer dock, under en övergångsperiod, att ske genom på Sjö- och Flygräddningscentralen JRCC.

Frågor om arbetet fram tills klockan 09.00 kan besvaras av JRCC, men frågor rörande det fortsatta räddningsarbetet kommer att besvaras av Polisens pressfunktion.

Polisens pressnummer är: 010 - 568 35 60. Polisens presstalesman på plats i Nikkaluokta heter Håkan Alselind och kommer även att vara fysiskt tillgänglig för medias frågor.

Vi kommer inte att kunna besvara frågor rörande orsaken till olyckan. Händelsen kommer att utredas av Statens Haverikommission.

Ett flygrestriktionsområde kommer att utfärdas kring olycksplatsen.

Sjöfartsverkets Sjö- och Flygräddningscentral vill tacka alla inblandade för ett utmärkt samarbete. Ett mycket stort antal militära enheter har genom övningsledningen ställts till JRCCs förfogande. Vi har haft ett mycket givande samarbete med ett flertal länder. Vi vill även tacka alla svenska enheter som deltagit, både på land och i luften. Detta samarbete har, enligt vår uppfattning, bidragit till att vi nu har kunnat lokalisera flygplanet.

I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för sjö- och flygräddning. Utöver Sjöfartsverkets egna resurser deltar båtar och flyg från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten och kommunal räddningstjänst.

För mer information om insatsen fram till klockan 09.00:
Sjö- och flygräddningenscentralen
Pressnummer: 031-69 90 70

För mer information om insatsen efter klockan 09.00:
Håkan Alselind, polisens presstalesman.
Pressnummer: 010 - 568 35 60.

 

 

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Dokument & länkar