Samarbete mellan Finland och Sverige för effektivare isbrytning

Isbrytningssamarbetet mellan Sverige och Finland förbättras ytterligare inför kommande vinter. På måndagen undertecknade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och hennes finska kollega Merja Kyllönen ett avtal som medför effektivare användning av isbrytningsresurserna.

Sverige och Finland har under lång tid haft ett nära samarbete för isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken och Ålands hav. Erfarenheterna är goda och nu tas ytterligare ett steg för att säkra vintersjöfarten till hamnarna på båda sidorna av det gemensamma innanhavet.

Isbrytningen är en förutsättning för stora delar av näringslivet på både svensk och finsk sida under en stor del av året. Med en samlad bedömning av sjöfartens assistansbehov vid alla tillfällen kan isbrytningsresurserna utnyttjas optimalt för ökad effektivitet både operativt och ekonomiskt.

Efter varje isbrytningssäsong kommer det att ske en ekonomisk avstämning för hur resurserna har använts i förhållande till behoven.

– Avtalet ligger helt i linje med Sjöfartsverkets isbrytningsstrategi för att ge bästa möjliga service till kunderna parallellt med att använda resurserna så effektivt som möjligt, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl.

Presskontakt: Tommy Gardebring, 010-478 48 49

Isbrytningsstrategin finns på vår webbplats - www.sjofartsverket.se/vintersjofart

 

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till 1,8 miljarder kronor och antalet anställda till 1150.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Dokument & länkar