Stort uppbåd övar sjöräddning i Skelleftebukten fredagen den 23 maj

Ett antal kajakpaddlare är på tur längs den svenska kusten. Men när de når Skelleftebukten går något fel och personerna i kajakerna hamnar i vattnet och kommer ifrån varandra. Larmet når sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg som genast inleder en omfattande sjöräddningsinsats. Det är scenariot för sjöräddningsövningen Desirée som genomförs i Skelleftebukten fredagen den 23 maj.

I övningen kommer ett stort antal fartyg från kusten längs Bottenviken att delta. Förutom själva sökmomentet är det framförallt samverkan som ska övas.

- Den svenska modellen för sjöräddning bygger på samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer men även med rederier och andra stater, säger Stefan Ahlin, lots och sjöräddningssamordnare på Sjöfartsverket i Skellefteå.

I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddning. Vid sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg tar Sjöfartsverket emot larm och leder insatser för att söka och rädda nödställda.

Preliminära deltagare i övningen är

  • Sjöfartsverkets lotsbåt från Skelleftehamn
  • Sjöfartsverkets räddningshelikopter från Umeå
  • Kustbevakningsfartyg från Holmsund
  • Kustbevakningsfartyg från Luleå
  • Sjöräddningssällskapet från Skellefteå
  • Sjöräddningssällskapet från Piteå
  • Kommunala räddningstänsten i Skellefteå
  • Kommunala räddningstjänsten i Piteå
  • Skelleftehamns arbetsfartyg

Övningen Desirée som genomförs i Skelleftebukten inleds kl. 9.30 på fredagsmorgonen och beräknas vara avslutad senast kl. 13. Det kan förekomma lågflygning med helikopter i området, vilket kan orsaka bullerstörningar för de boende i omkringliggande områden.

Ytterligare information
Stefan Ahlin, sjöräddningssamordnare, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 52 14
Lars Stoltz, t.f. driftchef Bottenviken, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 49 67
Daniel Lindblad, pressinformatör, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 48 40

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Snabbfakta

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.
Twittra det här

Citat

Den svenska modellen för sjöräddning bygger på samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer men även med rederier och andra stater.
Stefan Ahlin, lots och sjöräddningssamordnare på Sjöfartsverket i Skellefteå