Träffa Sveriges första sjöräddningshund på båtmässan Allt för sjön

I slutet av november klarade schäfertiken Orka de högt ställda kraven under ett tufft slutprov i Stockholms skärgård. Därmed blev hon Sveriges första officiella sjöräddningshund. Välkommen att träffa Orka i Sjöfartsverkets monter på båtmässan Allt för sjön fredagen den 1 mars.

Orka är Sveriges första certifierade sjöräddningshund. Hon står stilla i fören på en sjöräddningsbåt och söker av stora områden. Med nosen fångar hon vittring av människor, och hon jobbar lika bra i mörker som i dimma. Bland skärgårdens gytter av små öar och i det svartaste höstmörker hittar hon enkelt nödställda på närmare en kilometers håll. Att rädda liv handlar ofta om tid. Med Orka ombord kan ökandet efter nödställda förkortas med flera timmar.

Att Orka är Sveriges första sjöräddningshund är resultatet av ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Svenska Brukshundklubben och Sjöräddningssällskapet. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjöräddningen i Sverige och har varit kravställare. Svenska Brukshundklubben har ansvarat för utbildningen i samarbete med Sjöräddningssällskapet, där Orka och hennes förare nu ingår i besättningen på Dalarös sjöräddningsstation. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har stått för finansieringen av utbildningen.

Välkommen att träffa sjöräddningshunden Orka och hennes förare Anette Stierna i Sjöfartsverkets monter C18:02 fredagen den 1 mars kl. 10.30 – 13.

Mer information:

Maria Ottosson, kommunikationsdirektör, Sjöfartsverket

Tfn: 010-478 46 49

Sjöfartsverket erbjuder effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjön ger möjligheterna. Vi gör skillnaden.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera