Trollhätte kanal stängs tillfälligt av 27 augusti – 1 september

Den 27 augusti kl. 8.00 till 1 september kl. 16.00, 2010 är Trollhätte kanal tillfälligt avstängd för all sjötrafik mellan Marieholmsbron i Göteborg och Gropbron i Vänersborg med anledning av underhållsarbete på slussar och broar i Trollhätte kanal och Göta Älv.

För mer information kontakta:
Sjöfartsverket i Trollhättan
Tel. 0520-47 22 60
kctrollhattan@sjofartsverket.se

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till 1,8 miljarder kronor och antalet anställda till 1150.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.