Världens största kryssningsrederi, Carnival Corporation & plc, ansluter sig till Sjöfartsverkets innovationsprojekt

För en säker och hållbar utveckling så vänder sig nu sjöfarten till Sverige och Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets projekt MONALISA har väckt stort internationellt intresse och världens största kryssningsrederi, Carnival Corporation & plc, ansluter sig nu till projektet.

EU-kommissionen har lyft fram vikten av att ta fram kraftfulla åtgärder för att i framtiden undvika fartygsolyckor och genom en ny ansökan till EU-kommissionens TEN-T program tar nu Sjöfartsverket initiativ till en utökning av det pågående MONALISA-projektet. Sjöfartsverket ska tillsammans med Carnival Corporation & PLC utvidga projektets testområde från Östersjön till att även omfatta Medelhavet. Ett flertal fartyg från Carnival Corporation & plc olika bolag kommer att delta i testfasen av projektet.

– På grund av vårt geografiska läge är Sverige i högre grad än andra länder beroende av en stark och effektiv infrastruktur. Att leda ett projekt som syftar till att effektivisera sjövägarna, höja sjösäkerheten samt skapa en ekologisk hållbarhet är något vi på Sjöfartsverket är mycket stolta över. Omvärldens intresse för projektet bekräftar också att vi är på rätt väg, säger Jonas Vedsmand, Sjöfartsverkets marknadsdirektör.

MONALISA är ett innovations- och demonstrationsprojekt med mål att effektivisera och optimera sjöfarten samt minska såväl bränsleförbrukning som utsläpp. MONALISA 2.0 är ett direkt resultat av den positiva respons som Sjöfartsverket fått främst när det gäller utvecklingen av ett nytt koncept för dynamisk och proaktiv ruttplanering.

– Carnival Corporation är positiva till att få vara med i den fortsatta utvecklingen av ett projekt som vi tycker är mycket intressant. Vi ser fram mot att tillsammans med övriga partners utveckla ett övergripande europeiskt system för sjötrafikkontroll som på många sätt kommer att vara bra för sjöfarten, säger Andrew Paul, ansvarig för EU-projekt på Carnival Corporation & plc. 

Internationella organisationer och företag har redan visat stort intresse för projektet som leds av Sjöfartsverket. Danska, norska, spanska och italienska myndigheter har redan anslutit sig till MONALISA 2.0 och samtal pågår med myndigheter från ett flertal andra länder.

– Vi på Sjöfartsverket är beredda att ta ansvar för framtidens sjöfart och koordinerinsansvaret för MONALISA 2.0. Vi räknar med ett stort antal partners i form av myndigheter, näringsliv och forskningsvärlden i flera EU-länder, säger Magnus Sundström, projektledare för MONALISA.

För mer information:
Jonas Vedsmand, marknadsdirektör, Sjöfartsverket.
Telefon: 0104784683, 0709198780.

Andrew Paul, manager för EU-projekt, Carnival Corporation &plc. 

Telefon: +44 (0) 7557 540305

Tobias Fälth, projektinformatör, Sjöfartsverket.
Telefon:
010-478 49 43, 0727114151

www.monalisaproject.eu/

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till 1,8 miljarder kronor och antalet anställda till 1150.

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Dokument & länkar