Vårtecken till havs

Ett säkert vårtecken är Sjöfartsverkets årliga översyn av farledssystemet. I år gick startskottet vecka 12 i flera områden runt Sveriges kust.
- Egentligen tjuvstartade våröversynen för drygt två veckor sedan. Farledsbåt Arkö 833 påbörjade då arbetet i Hanöbukten i samband med ett annat uppdrag i området, berättar Ulf Smith, affärsområde Transport och Farledsservice.

Den här veckan har våröversynen satt igång ordentligt. På Västkusten samarbetar arbetsfartyget Scandica med Vänerfartyget Candela. Där räknar man med att vara färdiga med innerskärgården inom 3-4 veckor. Farledsbåten Sektor har satt igång med vårutprickningen kring Gotland, Gina är igång i Stockholms skärgård med början kring Dalarö, medan farledsbåt Arkö 833 fortsätter sitt arbete på Blekingekusten.

- Som vanligt är det isläget som styr tid och plats för vårutprickningsarbetet, säger Ulf Smith. Vi ska ersätta de prickar och bojar som har försvunnit och positionerna ska kontrolleras på det som finns kvar. Skadat material ska bytas ut och statusen på förankringar ses över.

Det går inte att lita på de flytande säkerhetsanordningarna i farlederna fullt ut förrän våröversynen är klar. På Sjöfartsverkets webbplats kommer information om vilka områden som är färdiga publiceras kontinuerligt. När våröversynen är klar kommer det också att meddelas i Underrättelser för sjöfarare.

Kontaktperson:
Ulf Smith, Transport och Farledsservice, Sjöfartsverket, 010-478 48 03, 0708-93 04 86
Annika Johansson, Stab Kommunikation, 010-478 48 50, 0708-19 13 60

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.