Bogserbåten Rex får ekonomisk draghjälp


Bogserbåten Rex byggdes 1902 vid Thorskogs Mekaniska Verkstad. Ångmaskinen var på 80 hästkrafter och hon hade en fällbar skorsten. Fartyget användes för allehanda bogserbåtsuppdrag bland annat till att dra pråmar på kanaler och insjöar. I slutet av första världskriget köpte ASEA fartyget för transport av gods på Strömsholms kanal och på Mälaren. Efter andra världskriget minskade kanalens betydelse och Rex såldes. År 1955 köptes båten tillbaka till Surahammars Bruk i syfte att den skulle ingå i ett bruksmuseum. Dessa planer genomfördes dock inte. Men 1988 övertog Hallstahammars kommun Rex för att bevara ångbåten som ett teknik- och kanalhistoriskt minnesmärke. Entusiaster lade ner stor möda och många arbetstimmar för att få fartyget funktionsdugligt och så nära originalskicket som möjligt. Rex har sedan dess varit ett populärt inslag på Skantzsjön. År 2012 överläts drift och underhåll av fartyget till en ångbåtsförening som rustat bogserbåten. Hallstahammars kommun har dock kvarstått som ägare.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Ett museum för hela familjen – ett eldorado för hav-, sjö- och båtälskare! Sjöhistoriska museets speglar svensk kulturhistoria vid sjö och kust. Vi finns i en av Stockholms vackraste byggnader på Djurgården och erbjuder aktuella utställningar för stora och små om sjöfart, marinarkeologi, fritidsbåtar och Östersjöfrågor. Museet har rika samlingar, omfattande arkiv och Nordens största nautiska bibliotek. Museet är en del av myndigheten Statens maritima museer.

Prenumerera