Om oss

Sjöhistoriska museet verkar inom Statens maritima museers uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar.