Delårsrapport 3 2017

Finansiell översikt 

koncernens finansiella översikt KVARTAL 3 2017

Totala intäkter uppgick till 832 TSEK (1277)

Rörelseresultatet uppgick till -301 TSEK (-683)

Periodens resultat uppgick till -300 TSEK (-683)

Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,11)

koncernens finansiella översikt JAN-SEPT 2017

Totala intäkter uppgick till 3 466 TSEK (5 520)

Rörelseresultatet uppgick till -836 TSEK (-996)

Periodens resultat uppgick till -636 TSEK (-997)

Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,16)

VD kommenterar

Sjöstrand Coffee har under tredje kvartalet 2017 omsatt 830TSEK. Försäljningen i juli och halva augusti blev som väntat något lägre i och med semesterperioden.

Sjöstrand Coffee´s försäljning via den egna webbshopen fortsätter att växa, parallellt med att fler återförsäljare kommer in. Under perioden har bolaget fått in nya återförsäljare i Schweiz, Tyskland, Norge och Island. Island är en helt ny marknad där företagets och dess produkter kommer att lanseras under december månad.

För att hitta fler nya kunder har vi under hösten deltagit på ett par europeiska mässor. Vi lägger också mycket fokus på att spetsa sin digitala och sociala marknadsföring, där vi ser stor potential i bra tillväxt på varje investerad krona.

Blickar vi framåt, fortsätter vi växa vår kundstock och vårt nätverk av återförsäljare i rätt segment för att nå vår målgrupp. Bolaget fortsätter att dra nytta av vad varje ny återförsäljare kan bidra med avseende styrka i varumärke, kompetens och marknad.

Under det sista kvartalet 2017 satsar vi på att nå full effekt i vår annonsering, där vi avsätter en större budget till våra kampanjer och ökar bredden i våra marknadsinsatser för att sälja våra produkter i så stor utsträckning som möjligt fram till årsskiftet.

Vi arbetar parallellt med utveckling av flera produkter för att expandera vårt kaffekoncept. Ett arbete vi kommer se viss effekt av under sista delen av 2017 men framförallt under 2018.

Jenny Svensson
VD Sjöstrand Coffee Int AB

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar