Får stor order

Året har börjat på bästa sätt. Kapselmaskintillverkaren Sjöstrand Coffee får sin största order hittills, från sin generalagent i Europa, Ethical Coffe Company. Bolaget ska leverera espressomaskiner till ett värde av ca 3 miljoner SEK till det schweiziska bolaget.

Ethical Coffee Company har lagt en stor order för att svara upp på den ökade efterfrågan på Sjöstrands espressomaskin i Schweiz. Sjöstrand Coffee ska under första kvartalet producera 3200 maskiner till ett värde på ca 3MSEK. Under året ska Sjöstrands produkter lanseras på fler marknader i Europa, bland annat i Tyskland och Frankrike. Sjöstrand Coffee´s omsättningsmål för 2016 ligger på 15MSEK.

Just nu pågår teckningstiden i Sjöstrand Coffee Int AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden pågår till och med den 29 januari. Hela emissions-beloppet på 4,5 MSEK är garanterat.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningsperiod: 11:e - 29:e jan

Emissionsvolym: 4 500 000 SEK

Teckningskurs: 3,70 SEK

Pre-money värdering: 18,7 MSEK

Första handelsdag: 15 feb 2016

För mer information kontakta:

Jenny Svensson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Tfn: 08-6770072

E-post: jenny@sjostrandcoffee.se

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar