Förslag till årsstämma 20170419

Sjöstrand Coffee Int AB håller stämma 20170419. Nedan följer styrelsens förslag till beslut i punkterna 8-11.

8. Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

9. Styrelsen föreslår att styrelsearvodet för nästkommande år ska vara ett halvt prisbasbelopp för styrelseledamöter och ett prisbasbelopp till ordförande.

Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

10. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås Jessica Karlsson, Hans Orre, Fredrik Petersson, Jenny Svensson.

Styrelsen föreslår R3 Revisionsbyrå som revisionsbolag med Patrik Olofsson som huvudrevisor.

11. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma ges rätten att genomföra nyemissioner om upp till 1200000 nya aktier med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Detta för att vid behov kunna fortsätta utvecklingen av bolaget.

//Styrelsen

För mer information kontakta Sjöstrand Coffee på

Telefon: 08-6770070

E-post: info@sjostrandcoffee.se

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar