Idag inleds teckningstiden i Sjöstrand Coffee Int AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 11 januari 2016, startar teckningstiden i Sjöstrand Coffee Int AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden pågår till och med den 29 januari. Sjöstrand Coffee har erhållit teckningsförbindelser om hela emissionsbeloppet 4,5 MSEK. Memorandum, teaser och teckningssedel finns på www.aktietorget.se.

Sjöstrand Coffee – säljer en svensk produkt på en internationell marknad

Sjöstrand Coffee har utvecklat och designat en espressomaskin för kapslar. Sjöstrands espressomaskin är kompatibel med Nespresso® systemet och säljs tillsammans med en biologiskt nedbrytbar kapsel från samarbetspartnern Ethical Coffee Company.

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja espressomaskiner för kaffekapslar tillsammans med relaterade produkter. Sedan säljstarten hösten 2014 har Bolaget sålt produkten i 14 länder.

Motiv för emission

Nyemissionen skall främst finansiera internationaliseringen av Sjöstrand Coffee. Investeringar i lager kommer göras för att korta ledtider och effektivisera produktionen för att kunna möta en ökad efterfrågan. Bolagets egna webshop kommer också att expanderas till att innefatta flera länder i Europa. Sjöstrand Coffee kommer också fortsatta utveckla befintliga produkter.

”De främsta skälen att investera i Sjöstrand Coffee är att marknaden för kapselkaffe växer. Sjöstrand erbjuder något nytt med kombinationen av design och ett mer hållbart koncept. Vi har starka, internationella samarbetspartners och med gemensamma krafter kan vi lyckas på en global nivå.”, säger Jenny Svensson, VD Sjöstrand Coffee Int AB. 

Teckningsförbindelser Sjöstrand Coffee har erhållit teckningsförbindelser om hela emissionsbeloppet på 4,5 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid: 11 januari – 29 januari 2016

Teckningskurs: 3,70 kronor per aktie. 

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1250 aktier. 

Emissionsbelopp: 4 500 000

Antal aktier innan emission: 800 000 A-aktier och 4 267 000 B-aktier

Värdering (pre-money): 18,7 MSEK

Notering på aktietorget: SCC

För mer information kontakta:

Jenny Svensson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

08-677 00 72, jenny@sjostrandcoffee.se

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar