Marknadsmeddelande 83/18 - Information om företrädesemission i Sjöstrand Coffee Int AB

Den 9 april 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (SCC B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 10 april 2018.

För en (1) befintlig aktie av serie B erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Innehav av åtta (8) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av tretton (13) nya aktier av serie B, för 0,45 sek (13:8 á 0,45 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 13 april 2018 till och med den 25 april 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 13 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 13 april 2018 till och med den 27 april 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: SCC TR B
ISIN-kod: SE0011089689
Orderbok-ID: 49YV
CFI: RSSXXR
FISN: SJOSTRANDC/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 13 april 2018
Sista handelsdag: 25 april 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: SCC BTA B
ISIN-kod: SE0011089697 
Orderbok-ID: 49YU
CFI: ESNUFR
FISN: SJOSTRANDC/SH B
Handelsperiod: 13 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 9 april 2018.

Stockholm den 4 april, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.