SISTA DAG FÖR HANDEL MED BTA

I april 2018 genomförde Sjöstrand Coffee Int AB ("Sjöstrand Coffe") en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 10 210 226 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 8 juni 2018 och stoppdag är den 12 juni 2018.

10 210 226 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 14 juni 2018. Under samma period genomfördes en kvittningsemission där 722 222 aktier nyemitterades som också registrerats. Efter registrering av företrädes och kvittningsemission hos Bolagsverket 2018-05-31 uppgår det totala antalet aktier i Sjöstrand Coffee Int AB till 17 215 664 stycken. 

Finansiell rådgivare   

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Sjöstrand Coffee Int AB i samband med företrädesemissionen.

För mer information, kontakta Bolaget:

VD Niklas Gustafsson Telefon: +46 (0)8-677 00 71 info@sjostrandcoffee.se

Om Sjöstrand
 

Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin för kapslar som säljs tillsammans med världens första hemkomposterbara kapsel.

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar