Sista dagen för teckning av aktier i Sjöstrand Coffee Int AB

Sjöstrand Coffee Int AB genomför en emission inför planerad notering på Aktietorget. Emissionen ska finansiera bolagets internationella expansion. Sjöstrand Coffee har designat och utvecklat en espressomaskin för kapslar som de för närvarande säljer i 15 länder tillsammans med världens första biologiskt nedbrytbara kapsel. Bolagets produkter har funnits på marknaden sedan oktober 2014.

Efterfrågan på Sjöstrand Coffee´s produkter ökar och emissionen ska bland annat finansiera effektiviseringar i produktionen, framförallt bygga lager med syfte att korta ledtider och möjliggöra försäljning av stora volymer. Bolaget bygger också ett lager i Tyskland som ska kunna förse den europeiska marknaden med produkter, såväl distributörer och retail som privatkonsumenter i den egna webshopen.

Idag 29 januari är sista dagen för teckning av aktier i Sjöstrand Coffee. Hela emissions-beloppet på 4,5 MSEK är garanterat.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningsperiod: 11:e - 29:e jan
Emissionsvolym: 4 500 000 SEK
Teckningskurs: 3,70 SEK
Pre-money värdering: 18,7 MSEK
Första handelsdag: 15 feb 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Jenny Svensson, VD Sjöstrand Coffee Int AB
Tfn: 08-6770072
E-post: jenny@sjostrandcoffee.se

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar