Utfall av företrädesemission

Sjöstrand Coffee Int AB har avslutat företrädesemission som beslutades av den extra bolagsstämman den 4 april 2018. Teckningstiden löpte under perioden 13 april – 27 april 2018. 

Emissionen blev tecknad enligt följande. Teckningsgraden inklusive teckningsförbindelser uppgick till 40 procent. Totalt tecknades det aktier för 1 817 228 SEK. Utan företräde tecknades det aktier för 134 578 SEK, med företräde 1 682 650 SEK och genom garantiåtaganden tecknades det för 2 777 373 SEK. Totalt tillförs bolaget 4 594 602 SEK vilket innebär att emissionen blev fulltecknad.

Bolagets aktiekapital efter emissionen kommer uppgå till 1 649 344,20 SEK och antal aktier till 16 493 442 st.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 4 maj 2018.

Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Aktietorget fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

Garantikostnader och emissionskostnader kommer att uppgå till 1 000 000 SEK.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Tfn: 08-6770071

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första biologiskt nedbrytbara kapsel i 18 länder.

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar