Aktieägarna i Old Mutual godkände affären - ny ledning i Skandia

Vid en extra bolagsstämma den 14 mars godkände aktieägarna i Old Mutual avyttringen av Skandia AB. Därmed är den sista milstolpen passerad - Skandia Liv kan förvärva Skandia AB. I arbetet med att skapa den nya kundägda bank- och försäkringskoncernen har vd Bengt-Åke Fagerman utsett en ny ledning som tillträder när affären formellt avslutas den 21 mars. Skandia Liv har även redovisat rådgivningskostnaderna i samband med förvärvet.

Förutom vd Bengt-Åke Fagerman, består den nya Skandialedningen av följande personer:
Det nya Skandia blir en oberoende aktör inom bank och försäkring, redo att utmana på de finansiella marknaderna i Sverige, Norge och Danmark.

– I arbetet med att sätta samman den nya ledningsgruppen, har jag varit noga med att hämta kompetens från både Skandia Liv och Skandia AB. Jag vill dock betona att vi skapar ett nytt Skandia, inte en kompromiss mellan två etablerade bolag. Jag har nu en ledningsgrupp som har de bästa förutsättningarna att möta de utmaningar som vi står inför, säger Bengt-Åke Fagerman.

I samband med affären slutförs, kommer nuvarande vd för Skandia Nordic, Mårten Andersson, att lämna Skandia.

– Jag vill passa på att tacka Mårten Andersson för de strålande insatser som han gjort under det senaste året, inte minst genom att leda arbetet med att forma en ny strategi för Skandia Nordic. Den strategin kommer vi att bygga vidare på i det nya Skandia, säger Bengt-Åke Fagerman.

Skandia Livs rådgivningskostnader redovisade
I Skandia Livs årsredovisning som publicerades den 14:e mars framgår även att bolagets kostnader för rådgivning i samband med förvärvet beräknas till 162 miljoner kronor.

– Det är tveklöst en hög summa, säger Bengt-Åke Fagerman, vd på Skandia Liv. Det var dock helt nödvändigt att anlita de bästa rådgivarna i en så här komplex affär, som dessutom var ett av de största förvärven i Sverige förra året. Att vi hade ett så genomarbetat och proffsigt material, underlättade också för Finansinspektionen att fatta sitt beslut.

För ytterligare information:
Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv, tel 08-788 21 50
Annie Sebelius, informationschef Skandia Liv, tel 08-788 46 14

 

 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar