Alternativa tillgångar gav stabil avkastning i Skandia Liv

Finansmarknaderna har varit skakiga under årets första hälft. Tack vare god riskspridning har effekterna varit begränsade, och avkastningen i Skandia Liv uppgick till 2,0 procent vid halvårsskiftet. Sett över de senaste 12 månaderna innebär det en avkastning på 6,9 procent.

– I vår diversifierade portfölj har tillgångsslagen räntor, fastigheter och private equity kompenserat för slagigheten på världens aktiemarknader, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia Liv. Sedan många år har vi gradvis ökat riskspridningen i portföljen, och det är i tider som dessa värdet av en sådan strategi blir tydligt.

Trots osäkerheten höll sig Skandia Livs nyckeltal på en jämn och hög nivå. Solvensgraden, det mått som anger bolagets tillgångar i förhållande till utställda garantier, uppgick den 30 juni till 168 procent. Den höga solvensgraden ger Skandia Liv fortsatt frihet att investera i de tillgångsslag som bedöms ha högst potential. Vid samma tidpunkt uppgick den kollektiva konsolideringsgraden, som är ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker till för att täcka både utställda garantier och återbäring, till 107 procent.

Under våren har Skandia Liv lanserat en ny attraktiv sparform för privatkunder, GarantiPension Plus Privat (GPP), ett modernt livförsäkringssparande som tidigare varit förbehållet tjänstepensionssparare. I GPP:n anpassas aktieandelen automatiskt efter kundens ålder. På så sätt får en ung person en större andel aktier, för att med tiden övergå i stabilare tillgångsslag. Aktiemarknadernas utveckling ger därför stort utslag på avkastningen i GPP:n. En 25-årig GPP-kund har under det senaste halvåret haft en utveckling på -0,1 procent, över en tvåårsperiod har avkastningen uppgått till 26,5 procent. En 55-årings avkastning under första halvåret blev 1,3 procent, och ur ett tvåårsperspektiv 24,2 procent.

Mer om GarantiPension Plus för privatkunder: http://www.skandia.se/HEM/Global/pdf/privat/pension/Pension/90947%20slutgiltigt%20produktblad%20(2).pdf

För ytterligare information:
Hans Sterte, kapitalförvaltningschef Skandia Liv, telefon: 08-788 12 76

 

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi ingår i Old Mutual-gruppen som har sitt huvudkontor i London och 54 000 medarbetare i 34 länder runt om världen. Läs mer på www.skandia.se.

Taggar:

Dokument & länkar