Ett nytt Skandia är sjösatt

Idag har Skandia Liv betalat köpeskillingen på 22,5 miljarder kronor och slutfört förvärvet av Skandia AB. Därmed klipps banden till Old Mutual och Skandia blir en av Nordens största oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner.

– Det här är en stor dag för alla oss som är övertygade om att affären öppnar nya möjligheter för Skandia att skapa värden åt våra kunder, säger Bengt-Åke Fagerman, vd för det nya Skandia.

Inga rörliga ersättningar till ledningen
Idag tillträder även Skandias nya koncernledning, som presenterades den 15 mars. Dess medlemmar kommer enbart ha fasta ersättningar.

– Utformningen av ersättningar till ledningen måste uppmuntra beslut som är långsiktigt bra för ägarna. I ett kundägt bolag som befinner sig så långt ifrån kvartalsekonomin som man överhuvudtaget kan komma ger marknadsmässiga, fasta löner bättre incitament än rörliga ersättningar. Dessutom blir det lättare för våra ägare, Skandia Livs 1,2 miljoner kunder, att förstå hur ersättningsstrukturen i Skandia ser ut, säger Bengt-Åke Fagerman.

Stiftelsens roll – ombilda bolaget, säkra kundinflytande och gynna forskning
Under en övergångsperiod äger Thulestiftelsen aktierna i Skandia Liv. Stiftelsen har i uppdrag att bevaka försäkringstagarnas intressen och ombilda bolaget till ett rent ömsesidigt bolag, vilket beräknas ske om ca 1 ½ år.

Skandia Liv drivs sedan länge enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att allt överskott i sin helhet tillfaller kunderna. Kundernas inflytande över verksamheten har däremot varit begränsat, trots en försäkringstagarrepresentant i bolagets styrelse.

– Ett av motiven till affären har varit just att Skandias kunder för första gången ska få reellt inflytande över företaget och kunna bli aktiva ägare. I förlängningen kommer hela Skandia Livs styrelse med undantag för personalrepresentanterna att utses av kunderna. Vi vill skapa en modern modell för kundinflytande och kommer hämta inspiration från kundägda bolag både i och utanför Sverige, säger Leif Victorin, ledamot i Thulestiftelsen.

Stiftelsen har också i uppdrag att främja forskning om långsiktigt sparande, ett uppdrag som kvarstår även efter att ombildningen till ett rent kundägt bolag är fullbordad.

Kostnadssynergier på 350 miljoner kronor per år
Som en följd av förvärvet uppkommer kostnadssynergier på 350 miljoner kronor per år, när Skandia upphör att vara ett så kallat hybridbolag, och går in i en rent kundägd (ömsesidig) bolagsform. Mellan 80-100 personer berörs av kostnadsnedtagningarna.

– Det är aldrig roligt att skiljas från duktiga kollegor, men det här visar tydligt hur mycket effektivare det nya Skandia kommer kunna bli. Det är viktigt att understryka att vi primärt inte genomför besparingar, utan att det rör sig om funktioner som inte längre behövs, säger Bengt-Åke Fagerman.

För ytterligare information kontakta:
Bengt-Åke Fagerman, vd Skandia Liv, 08-788 21 50
Annie Sebelius, informationschef Skandia Liv, 08-788 46 14

 

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Dokument & länkar