15 miljoner kronor till Cancerfonden, WWF och Idéer för livet

Nu har den årliga utdelningen från fonderna Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Idéer för livet betalats ut. Årligen tillfaller upp till 2 procent av dessa fonders värde respektive ideella organisation, vilket i år blev drygt 15 miljoner kronor. Förvaltningen för Skandia Idéer för livet har varit så framgångsrik att företaget nu lanserar en vanlig Norden-fond med samma förvaltning i grunden.

– Vi har en stabil och trogen sparargrupp som tillsammans under åren bidragit med ett par hundra miljoner kronor till de här viktiga organisationerna. Dessutom har de fått en bra förvaltning av kapitalet på köpet, så det har visat sig vara ett bra sätt att långsiktigt bidra till samhället, säger Jessica Malmfors, vd Skandia Fonder.

Ny fond den 27 april: Skandia Norden
Fonden Skandia Idéer för Livet, som är en nordisk aktiefond, har haft en bra historisk avkastning och har 4 stjärnor i Morningstar. Det har skapat efterfrågan på en fond med samma förvaltning, men utan den extra utdelningen till stiftelsen Idéer för livet. Den 27 april lanserar Skandia därför Skandia Norden.

Skandia Nordens placeringsinriktning kommer att vara identisk med placeringsinriktningen för Idéer för Livet, främst i börsnoterade aktier och aktierelaterade instrument som har sin hemvist i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Placeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsföretagen. Investeringar i fonden görs med hänsyn till etiska och miljömässiga aspekter. Fonden placerar ej i företag med huvudverksamhet inom försvars-, tobaksindustri eller alkoholtillverkning. Fondens målsättning är att överträffa avkastningen för dess jämförelseindex VINX Benchmark Cap Net. Förvaltare blir Karl Högtun, som förvaltat Idéer för livet-fonden sedan 1 maj 2007.

Årets utbetalningar i siffror
Cancerfonden: 5,3 miljoner kronor
Världsnaturfonden: 6,3 miljoner kronor
Idéer för livet: 3,7 miljoner kronor

För ytterligare information:
Jessica Malmfors, vd Skandia Fonder, 08-788 33 09
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

 

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar 650 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar