Aktier lyfte Skandia Livs portfölj

Börsutvecklingen första kvartalet var gynnsam vilket påverkade Skandia Livs portfölj positivt. Avkastningen under årets första tre månader uppgick till 2,9 procent, vilket sett ur ett 12-månadersperspektiv ger en avkastning på 5,9 procent

– Trots att konjunkturutsikterna är fortsatt mycket osäkra, inleddes året med en mycket stark utveckling på de finansiella marknaderna. ECBs likvidisering av det europeiska banksystemet medförde att eurokrisen - i alla fall kortsiktigt - tog en paus under årets först kvartal och riskaptiten kom tillbaka på bred front, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia. Som en konsekvens av detta så var det framförallt aktie- och kreditplaceringarna som utvecklades väl under årets första kvartal.

Såväl USA som Europa befinner sig dock fortfarande i en skuldavvecklingsfas, där många problem fortfarande återstår att lösa och under denna tid förväntar oss att de senaste årens volitilitet kommer att bestå. Skandia Livs väldiversifierade portfölj skapar goda förutsättningar till att ge ett gott förvaltningsresultat under dessa osäkra ekonomiska förutsättningar.

Skandia Livs nyckeltal ligger fortsatt på en stabil nivå. Solvensgraden, det mått som anger bolagets tillgångar i förhållande till utställda garantier, uppgick den 31 mars till 153 procent, vilket innebär att Skandia Liv har fortsatt frihet att investera i de tillgångsslag som bedöms ha högst potential. Vid samma tidpunkt uppgick den kollektiva konsolideringsgraden, som är ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker till för att täcka både utställda garantier och återbäring, till 106 procent, nära bolagets målkonsolidering på 105 procent.

Avkastningen i Skandia Liv kommer kunderna till del i form av så kallad återbäring. För närvarande är återbäringsräntan i Skandia Liv 4 procent. Genomsnittlig årlig återbäringsränta de senaste 15 åren är 7,3 procent.

Skandia Liv erbjuder även ett aktieförstärkt livsparande, GarantiPension Plus (GPP). Här får förändringar på aktiemarknaderna större genomslag. Aktieandelen anpassas automatiskt efter spararens ålder. En 25-åring har sedan årsskiftet haft en avkastning på 6,2 procent, och en 55-åring 3,9 procent.

Mer om GarantiPension Plus för privatkunder: http://www.skandia.se/HEM/Global/pdf/privat/pension/Pension/90947%20slutgiltigt%20produktblad%20(2).pdf

För ytterligare information:
Hans Sterte, kapitalförvaltningschef Skandia 08-788 12 76
Annie Sebelius, informationschef Skandia, telefon 08-788 46 14

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar 650 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar