Aktuell genomsnittsränta för bolån med tre månaders bindningstid: 1,52%

Skandias ränterabatt var i genomsnitt -0,50 procentenheter för alla bolån med tre månaders bindningstid som betalades ut under mars. Baserat på listräntan per den sista mars ger det en bolåneränta på 1,52 procent.

Genomsnittlig ränterabatt under mars, tre månaders bindningstid -0,50
Ordinarie ränta sista mars, tre månaders bindningstid 2,02 %
Aktuell bolåneränta efter genomsnittlig rabatt, tre månaders bindningstid 1,52%

Skandia erbjuder öppna och individuella rabatter på bolåneräntan, baserade bland annat på kriterierna belåningsgrad, lånevolym, vardagsekonomi, månadssparande och sparkapital i Skandia. Rabatterna erhålls utan förhandling när ett lån tecknas och omprövas en gång om året vid tre månaders bindningstid och för övriga bindningstider vid villkorsändringsdag. Så länge de rabattgrundande kriterierna inte ändras behålls rabatten automatiskt.

Maximal rabatt uppgår i dagsläget till -0,65 procentenheter. Hur låg ränta man får med olika förutsättningar framgår på www.skandia.se/bolan.

Fakta om redovisningen av genomsnittsräntor

En kunds ränta avgörs av aktuell ordinarie ränta (ofta kallad listränta) minus individuell ränterabatt. Om de ordinarie räntorna höjs eller sänks justeras befintliga och nya kunders räntor i samma grad i samband med lånens villkorsändringsdag.

Eftersom bolåneräntorna justeras löpande väljer Skandia att redovisa den genomsnittliga rabatten, snarare än vilken genomsnittlig boränta kunderna fått under perioden. På så sätt ökar jämförbarheten för kunderna. Ränterabatten redovisas tillsammans med ordinarie ränta med den vanligaste bindningstiden, tre månader.

Skandia redovisar för närvarande enbart genomsnittsräntan för tre månaders bindningstid eftersom det saknas tillräckligt stort statistiskt underlag av nyutbetalda lån med övriga bindningstider.

För ytterligare information:

Öyvind Thomassen, Skandias bankchef, 08-463 62 12 Sara Hägg Liljedal, informationsansvarig Skandia, 08-788 41 63

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press

Bli kund på: http://www.skandia.se

För ytterligare information:
Öyvind Thomassen, Skandias bankchef, 08-463 62 12
Sara Hägg Liljedal, informationsansvarig Skandia, 08-788 41 63

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se 

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på 548 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera