Ändrat rapportdatum för tredje kvartalet, nytt datum 4 november

Skandiabanken Aktiebolag (publ) har beslutat att ändra tidpunkten för offentliggörandet av delårsrapporten januari-september 2015 från 5 november till 4 november 2015.

Skandiabanken Aktiebolag (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen skickades in för offentliggörande den 2 november 2015 kl. 07:00.                      

För ytterligare information:
Øyvind Thomassen, Skandias bankchef, 08-463 62 12
Jonas Collet, Skandias presschef, 08-788 20 39

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på:  http://www.skandia.se    

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i snart 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 1,9 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 558 miljarder kronor och 2 400 anställda . Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera