Ändrat rapportdatum för tredje kvartalet, nytt datum 4 november

Skandiabanken Aktiebolag (publ) har beslutat att ändra tidpunkten för offentliggörandet av delårsrapporten januari-september 2015 från 5 november till 4 november 2015.

Skandiabanken Aktiebolag (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen skickades in för offentliggörande den 2 november 2015 kl. 07:00.                      

För ytterligare information:
Øyvind Thomassen, Skandias bankchef, 08-463 62 12
Jonas Collet, Skandias presschef, 08-788 20 39

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se  

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i snart 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 1,9 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 558 miljarder kronor och 2 400 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera