Bernt Magnusson lämnar Skandia

Bernt Magnusson har idag meddelat Skandias styrelse att han väljer att lämna styrelsen. Till ny ordförande har styrelsen utsett Lennart Jeansson. Bernt Magnusson säger: "För mig är det inte rätt att fortsätta leda styrelsearbetet när styrelsen inte är enig i en viktig och central fråga. När styrelsen nu beslutat att tacka nej till budet på bolaget är det naturligt och bäst för Skandia att jag överlämnar ordförandeklubban till någon som delar styrelsemajoritetens bedömning och som därmed i alla avseenden fullt ut kan företräda bolagets uppfattning. Jag tycker det då också är rimligt att jag lämnar styrelsen." Lennart Jeansson säger: "Jag har full respekt för Bernt Magnussons beslut. Styrelsen kommer nu att fortsätta arbeta och utveckla Skandia. Slutligt är det naturligtvis Skandias aktieägare som beslutar om styrelsens sammansättning, bolagets inriktning och hemvist. Det har både jag och övriga styrelseledamöter stor respekt för." För frågor, kontakta: Gunilla Svensson, presschef, tel. 08-788 42 97

Om oss

Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar