De som sparar i bostaden kan gå på en nit

Nästan hälften av svenskarna ser boendet som en form av pensionssparande – men långt ifrån alla är villiga att omvandla bostaden till pengar när det väl blir dags att gå i pension. Och för de som vill är det inte säkert att de kan när det väl behövs. Skandias pensionsekonom Mattias Munter varnar för att det inte är säkert att man kan realisera sitt sparande i bostaden om man väntar för länge.

Seniorbarometern bygger på intervjuer med dels personer som började ta ut pension de senaste fem åren, dels personer som planerar att börja de närmsta fem åren. Det utdrag som presenteras idag bygger på frågan om man ser sitt boende som en del av sitt pensionssparande, där Skandia också ställt frågan till befolkningen i stort.

Undersökningen visar att bland Sveriges befolkning i stort är det hälften (46 %) som ser boendet som en del av sitt pensionssparande. Däremot är det inte mer än var fjärde person som står inför pensioneringen (25 %) som faktiskt kan tänka sig att belåna bostaden för att få mer pengar att röra sig med. Det visar sig också att enbart var fjärde (26 %) nybliven pensionär fortfarande ser bostaden som en del av sin pension – och att inte mer än 3 % faktiskt gjort slag i saken och utökat sitt lån. Det är inte heller fler än 3 % av de nyblivna pensionärerna som sålt bostaden för att få loss pengarna.

Även för den som är beredd att faktiskt omvandla bosparandet till reda pengar finns det fallgropar som Skandias pensionsekonom Mattias Munter vill varna för.

– Boendet kan vara en naturlig och klok del av pensionssparandet, men det finns dubbla fallgropar. Dels ser vi tydligt att många i praktiken inte vill använda boendet för sin konsumtion som pensionär. Dels är det viktigt att i god tid innan pensionen se över om man faktiskt vill belåna bostaden för att öka sitt ekonomiska utrymme. Att bli beviljad ett lån efter pensioneringen kan nämligen bli svårt, framförallt för den som ensidigt sparat i bostaden, eftersom en låg inkomst kan göra det omöjligt att få låna, säger Mattias Munter.


Mer om resultatet:

  • Nästan hälften (46 %) av svenskarna ser sin bostad som en del av pensionssparande.
  • 44 % av svenskarna som står inför pensionen ser fortfarande boendet som en form av pensionssparande, men bara 25 % kan tänka sig att belåna bostaden.
  • Enbart 26 % av de som nyss gått i pension ser fortfarande sitt boende som en del av sin pension och inte mer än 3 % har faktiskt utökat sitt bostadslån för att få mer pengar att röra sig med. Lika få (3 %) har sålt bostaden av samma skäl.
  • Framförallt egenföretagare tycks förlita sig på bostaden för sin pension. Hela tre av fyra (73,6 %) ser boendet som en del av försörjningen efter arbetslivet, ungefär lika många som ska leva av tjänstepension (71,9 %) och privat pensionssparande (75,0%).


Fakta om Seniorbarometern:
Seniorbarometern är en omfattande undersökning där Skandia låtit intervjua Sveriges två mest bortglömda grupper pensionssparare, de som står inför pensionering och de som nyligen börjat ta ut pension. Syftet är att uppmärksamma vilka möjligheter det fortfarande finns att planera och påverka sin pension även sent i livet, och att lyfta fram attityder och kunskapsbrister för den miljon svenskar som står vid ett av livets viktigaste vägskäl.

  • Undersökningen består av totalt 2000 intervjuer med två målgrupper, 1150 personer som börjat ta ut pension de senaste fem åren respektive 850 personer som planerar att börja ta ut pension de närmsta fem åren.
  •  Intervjuerna genomfördes via internet av TNS Sifo på uppdrag av Skandia den 10 – 18 januari 2013 och totalresultatet har vägts så att det är representativt för målgruppen 60-70 år i hela Sverige.
  • Urvalet drogs ur TNS Sifos onlinepanel: Panelen har rekryterats representativt över hela landet via telefon och postala utskick. Det finns ingen möjlighet att ansluta sig till panelen utan att först ha blivit kontaktad av TNS Sifo i anslutning till en undersökning som uppfyller kraven för representativitet. Detta förhindrar i möjligaste mån så kallade proffspanellister från att ansluta sig. Eftersom undersökningen gjordes online så innebär det att personer som inte använder internet inte kommer med i undersökningen.

För ytterligare information:
Mattias Munter, pensionsekonom Skandia, 08-788 14 37
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Press/Intro/

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se