EG-domstolen underkänner 5-procentsregeln

EG-domstolens generaladvokat underkänner den svenska 5-procentsregeln EG-domstolens generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer anser i ett förslag till en dom att den svenska 5-procentsregeln strider mot EG:s försäkringsdirektiv. Det är Skandia som driver denna fråga i ett pilotmål i EG-domstolen. 5-procentsregeln innebär att svenska försäkringsbolag inte får äga mer än 5 procent av rösterna i ett annat aktiebolag för placeringsändamål. Om EG- domstolen dömer enligt generaladvokatens förslag blir konsekvensen att 5-procentsregeln försvinner med omedelbart verkan. Skandias chefjurist Jan-Mikael Bexhed, som för Skandias talan i EG-domstolen, säger i en kommentar: "Det är mycket glädjande att generaladvokaten går på Skandias linje. Försäkringsbranschen har under många år argumenterat för att 5-procentsregeln ska slopas, då den både försämrar svenska försäkringsbolags konkurrenskraft gentemot utländska försäkringsbolag och dessutom hämmar riskkapitalförsörjningen till främst mindre och medelstora aktiebolag. Vi får nu avvakta EG-domstolens slutliga dom." För ytterligare information kontakta: Jan-Mikael Bexhed, tel 0091-212-755 5900, ankn. 512, tillgänglig till 15.00 svensk tid, Birgitta Hammarström, presschef Skandia, tel 08- 788 27 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00270/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00270/bit0002.doc

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar