EG-domstolen underkänner 5-procentsregeln

EG-domstolens generaladvokat underkänner den svenska 5-procentsregeln EG-domstolens generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer anser i ett förslag till en dom att den svenska 5-procentsregeln strider mot EG:s försäkringsdirektiv. Det är Skandia som driver denna fråga i ett pilotmål i EG-domstolen. 5-procentsregeln innebär att svenska försäkringsbolag inte får äga mer än 5 procent av rösterna i ett annat aktiebolag för placeringsändamål. Om EG- domstolen dömer enligt generaladvokatens förslag blir konsekvensen att 5-procentsregeln försvinner med omedelbart verkan. Skandias chefjurist Jan-Mikael Bexhed, som för Skandias talan i EG-domstolen, säger i en kommentar: "Det är mycket glädjande att generaladvokaten går på Skandias linje. Försäkringsbranschen har under många år argumenterat för att 5-procentsregeln ska slopas, då den både försämrar svenska försäkringsbolags konkurrenskraft gentemot utländska försäkringsbolag och dessutom hämmar riskkapitalförsörjningen till främst mindre och medelstora aktiebolag. Vi får nu avvakta EG-domstolens slutliga dom." För ytterligare information kontakta: Jan-Mikael Bexhed, tel 0091-212-755 5900, ankn. 512, tillgänglig till 15.00 svensk tid, Birgitta Hammarström, presschef Skandia, tel 08- 788 27 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00270/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00270/bit0002.doc

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar