Få femtioplussare tror på pension vid 65

Var fjärde svensk över 50 räknar med att behöva jobba minst till 68-årsdagen eller längre för att kunna behålla 75 procent av slutlönen i pension. Bara drygt var tionde svensk över 50 år räknar med att kunna sluta jobba före 65 med samma förutsättningar. Trots det är det bara lite drygt hälften av alla över 50 år som pensionssparar privat. Övriga spar inte en krona, det visar Skandias undersökning Opinion Pension.

Drömmen om att kunna trappa ner på jobbet strax efter det att 60-årsdagen passerats kommer för många svenskar stanna vid en dröm. Realiteten för många är att inkomsten i sådana fall skulle sjunka alltför drastiskt. Skandias undersökning Opinion Pension visar att så många som var fjärde person över 50 år tror att de måste jobba fram till 68-årssdagen eller till och med längre för att få 75 procent av sin slutlön i pension. Endast var tionde person, 12 procent, siktar på att gå i pension före 65 år med samma ekonomiska förutsättningar i behåll. Utmärkande är också osäkerheten i svaren på frågan "vid vilken ålder de tror sig kunna sluta jobba med 75 procent av slutlönen i pension". En fråga som var fjärde person svarar "vet ej" på.

Förvånansvärt nog leder inte oron och osäkerheten till någon större aktivitet. Undersökningen visar nämligen att 45 procent av alla över 50 år inte pensionssparar en enda krona privat. I åldersgruppen 35-49 år är det något färre, 39 procent, som inte har något privat pensionssparande.

– Undersökningen bekräftar vad vi har sett tidigare. Trots en utbredd oro över ekonomin som pensionär gör många inte något åt det. Vi blir både äldre och piggare, och ambitionen hos många att leva ett aktivt liv som pensionär blir allt starkare. Det hela blir en ekvation som inte riktigt går ihop, säger Bengt-Åke Fagerman, pensions-vd på Skandia.

Undersökningen Opinion Pension genomfördes av företaget Novus på uppdrag av Skandia i mitten av augusti 2008, i form av webbenkät där 1 300 personer i åldern 18 och uppåt deltog. Pensionärer och förtidspensionärer ingick inte i undersökningen. Hela undersökningen finns att hämta på: www.skandia.se/hem/upload/pdf/fa_femtioplussare.ppt

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar