Finansiella effekter första halvåret 2002

Finansiella effekter första halvåret 2002 Enligt informationen som lämnades i samband med rapporten för första kvartalet 2002 innebär en procents ökning/minskning på aktiemarknaden en engångseffekt på rörelseresultatet om 188 MSEK. Denna engångseffekt är främst hänförlig till en ökning/minskning av framtida avgifter baserade på fondernas värde. Under andra kvartalet bedöms den sammanlagda negativa påverkan på resultatet hamna inom intervallet 12 till 14 procent. Den negativa påverkan lindrades under andra kvartalet främst av en anpassning av kundernas placeringsbeteende mot ett större inslag av räntefonder jämfört med tidigare perioder men även av ett visst skydd mot börsfall med hjälp av derivatinstrument. Under första kvartalet var finansiella effekter negativa med 690 MSEK. Den sammanlagda resultatbelastningen under första halvåret bedöms därmed uppgå till ett intervall mellan 3,0 till 3,3 miljarder SEK. Övriga värderingsfrågor Skandia har en restriktiv placeringspolicy. Exponeringen mot kreditförluster i obligationsportföljen är därför begränsad. Likaså har endast en mindre del av koncernens placeringstillgångar investerats i aktiefonder. Värdeminskningen i aktieportföljen understiger under andra kvartalet 2002 därför 0,2 miljarder SEK. Vid halvårsskiftet föreligger inget nedskrivningsbehov av förutbetalda anskaffningskostnader i balansräkningen. Delårsrapporten för andra kvartalet samt försäljningen för juli månad publiceras den 8 augusti 2002. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/31/20020731BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar