Finansiella effekter till och med juni 2004

Finansiella effekter till och med juni 2004 Skandias resultat påverkas av omvärldsfaktorer såsom förändringar på aktiemarkna-den och ränteläget. Framtida intäkter som är baserade på fondernas värde ökar eller minskar på grund av detta. Enligt informationen som lämnades i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2004, innebär en procents ökning på aktiemarknaden en engångseffekt på rörelseresultatet om +82 MSEK och en procents minskning en engångseffekt på rörelseresultatet om -99 MSEK. Under första kvartalet 2004 var finansiella effekter positiva och uppgick till 481 MSEK. Under andra kvartalet 2004 förväntas finansiella effekter vara negativa och hamna inom intervallet -200 till -300 MSEK. Verksamheter under avveckling För att underlätta jämförelser kommer uppgifter i koncernöversikten att redovisas exklusive verksamheter under avveckling. Det innebär att resultat vid försäljning av den japanska verksamheten inte ingår i rörelseresultatet. Jämförelsetal Från och med rapporteringen av första kvartalet 2004 är samtliga tabeller med en geografisk uppdelning anpassade till den nya organisationen, som presenterades i ett pressmeddelande den 16 april 2004. I bifogade tabeller på sidorna 2-3 framgår jämförelsetal enligt den nya uppdelningen. Skandias delårsbokslut för andra kvartalet 2004 publiceras den 13 augusti 2004. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/05/20040805BIT20070/wkr0001.pdf Hela pressmeddelandet

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar