Fondspararna i Skandia Cancerfonden skänker 7.5 miljoner kronor till cancerforskning

Pressmeddelande 20070809

Cancerfonden tar idag emot 7.5 miljoner kronor. Givarna är spararna i Skandia Cancerfonden, från vilken årligen 2 procent av fondens värde tillfaller Cancerfonden - Riksföreningen mot Cancer. Sedan Skandias fond startade har cirka 70 miljoner kronor kommit cancerforskningen till del.

"Jag är glad att fonden under årens lopp har presterat en mycket god och jämn avkastning för sina sparare. Samtidigt är det glädjande att kunna se hur andelsägarna är beredda att avsätta en del av fondförmögenheten till den så viktiga cancerforskningen", säger Nils Bolmstrand, VD för Skandia Fonder.

"Vi är mycket tacksamma för den generositet som spararna visar genom att stötta svensk cancerforskning. Det är dessutom glädjande, för både Cancerfondens forskare och spararna, att det nu är goda tider så att fondandelarna blir extra mycket värda", säger Ursula Tengelin, Cancerfondens generalsekreterare.

Skandia fonder har tre fonder där 2 procent av fondens värde tillfaller olika idella ändamål, Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden och fonden Idéer för Livet. Sammantaget har fonderna en fondförmögenhet om drygt 1 miljard kronor. Sedan fonderna startades har ca 170 miljoner kommit olika lovvärda projekt tillgodo.

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar