Försäljningen i januari 13,0 miljarder SEK

Försäljningen i januari 13,0 miljarder SEK*) Skandias försäljning uppgick till 13,0 (17,4) miljarder SEK. Försäljningen motsvarar inbetalda premier och insättningar i fonder från Skandias kunder. I försäljningen ingår från och med januari även direktförsäljning av fonder med 0,7 (0,7) miljarder SEK. Utöver försäljningen om 13,0 miljarder SEK uppgår inbetalda premier i Skandia Liv till 1,7 (1,3) miljarder SEK. I försäljningen ingår fondförsäkring med 8,6 (11,1) miljarder SEK och fondsparandeprodukter med 3,5 (5,5) miljarder SEK. Utvecklingen på aktiemarknaden bidrog till en kraftig ökning av försäljningen under första kvartalet 2000 medan börsutvecklingen därefter har påverkat försäljningen negativt. Detta förklarar försäljningsminskningen med 50 procent i USA jämfört med samma månad förra året. Försäljningen av fondförsäkring minskade till 0,4 (0,7) miljarder USD och fondsparande minskade till 0,3 (0,6) miljarder USD. Däremot ökade den totala försäljningen jämfört med december 2000 med 11 procent. Fondförsäkring var på samma nivå som i december 2000 medan fondsparande ökade med 45 procent. Utanför USA ökade försäljningen under januari med 8 procent. I Storbritannien uppgick försäljningen till 0,3 (0,2) miljarder GBP, en ökning med 15 procent. I Sverige ökade fondförsäkring med 9 procent och den totala försäljningen uppgick till 1,0 (0,9) miljarder SEK. Försäljningen på nya marknader uppgick till 1,4 (1,5) miljarder SEK. Försäljningsframgångarna fortsätter i Tyskland och Japan samt Schweiz medan försäljningen i Italien minskade efter ändringar i skattelagstiftningen. Försäljningen under januari, omräknat till genomsnittliga valutakurser, påverkades positivt av valutakursförändringar med 0,7 miljarder SEK. Eventuella frågor: Ulf Spång, finansdirektör, telefon 08-788 2905 Harry Vos, chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Bilaga: Försäljning per månad och valutakurser 2001 och 2000 Försäljning per månad 2001 2000 (miljarder SEK) Januari: Försäkring och 12,3 16,7 fondsparande Direktförsäljning 0,7 0,7 fonder Januari totalt 13,0 17,4 Försäkring och fondsparande: Februari 18,7 Mars 23,9 April 18,5 Maj 17,4 Juni 15,3 Juli 14,1 Augusti 14,6 September 14,0 Oktober 15,5 November 14,9 December 14,0 Försäljning per månad miljarder SEK Valuta- 2001 2000 2000 Kurser 31 jan 31 dec 31 jan SEK EUR Balansdagskurs 8,85 8,86 8,58 EUR Genomsnittskurs 8,90 8,45 8,60 GBP Balansdagskurs 13,89 14,22 14,21 GBP Genomsnittskurs 14,01 13,86 13,89 USD Balansdagskurs 9,50 9,54 8,76 USD Genomsnittskurs 9,47 9,17 8,47 JPY Balansdagskurs 0,082 0,083 0,082 JPY Genomsnittskurs 0,081 0,085 0,081 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010213BIT01560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010213BIT01560/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar