Försäljningen tredje kvartalet 2003

Försäljningen tredje kvartalet 2003 Idag publicerar Försäkringsförbundet branschens kvartalsstatistik för tredje kvartalet 2003. Denna statistik innehåller även information om Skandias försäljningsutveckling för tredje kvartalet i Sverige. Med hänsyn till börskontraktet offentliggör Skandia därför redan idag försäljningsinformation avseende tredje kvartalet 2003. Koncernens försäljning 1) ökade för Skandia med 3 procent räknat i svenska kronor och med 11 procent i lokal valuta (se även bifogad tabell). Inom fondförsäkring ökade försäljningen i lokal valuta med 7 procent. Även nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 7 procent. På marknaderna utanför Sverige ökade den sammanlagda försäljningen med 14 procent, beräknat i lokal valuta. Försäljningen i Sverige (exklusive Skandia Liv) uppgick under tredje kvartalet till 2,4 (2,7) miljarder SEK. Försäljningen inom fondförsäkring var i stort sett oförändrad och uppgick till 1,9 (2,0) miljarder SEK. Fondsparande minskade däremot till 0,5 (0,7) miljarder SEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring var oförändrad. Försäljningen för Skandia Liv uppgick till 2,8 (3,1) miljarder SEK. Finansiella effekter till och med september 2003 publiceras den 14 november 2003. Skandias delårsbokslut för tredje kvartalet 2003 publiceras den 24 november 2003. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Försäljningsutveckling tredje kvartalet 2003 Försäljningsutvecklingen avser tredje kvartalet 2003 jämfört med motsvarande period föregående år. % SEK Lokal valuta Koncernen 3 11 varav fondförsäkring -1 7 Sverige (exkl Skandia Liv -9 -9 varav fondförsäkring -1 -1 1) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, som drivs enligt ömsesidiga principer. Samtliga jämförelsetal avser september 2002 om inget annat anges. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar