Förslag från Skandias nomineringskommitté

Förslag från Skandias nomineringskommitté Skandias nomineringskommitté föreslår att T. Willem Mesdag och Eero Heliövaara väljs till nya styrelseledamöter i Skandia. Vidare föreslås att Lars Ramqvist och Johan Fr. Odfjell omväljs till styrelsen. Samtliga nomineringar avser en tvåårsperiod. T. Willem Mesdag, f. 1953, är Managing Director hos Goldman, Sachs & Co i Los Angeles och Eero Heliövaara, f. 1956, är investeringsdirektör i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Helsingfors. Till försäkringstagarrepresentanter i Skandias styrelse har Stockholms Handelskammare och Konsumentverket för nästkommande år utsett Melker Schörling resp. Boel Flodgren, båda omval. Vid årets bolagsstämma avgår Pirkko Alitalo ur styrelsen. Om kommitténs förslag följs innebär det att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ökar från fem till sex och att Skandias styrelse kommer att få följande sammansättning: Lars Ramqvist, Bengt Braun, Boel Flodgren, Eero Heliövaara, T. Willem Mesdag, Johan Fr. Odfjell, Lars-Eric Petersson och Melker Schörling jämte tre representanter för de anställda. Skandias nomineringskommitté består av sex ledamöter. Ordförande är Skandias styrelseordförande. Av övriga ledamöter representerar tre de stora aktieägarna, en de mindre aktieägarna (ordföranden i Skandias Aktieägarförening) och en livförsäkringstagarna i Skandia Liv (utsedd av Stockholms Handelskammare). Bakom nomineringskommitténs förslag står aktieägare representerande knappt 20 procent av aktierna i Skandia. Närmare upplysningar: Birgitta Hammarström, presschef Skandia, tfn 08-788 27 55, 070-378 27 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT00920/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar