Förtroendet i botten för premiepensionssystemet

De kommande veckorna får miljoner svenskar hem det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten. Av de som får ett kuvert i brevlådan har endast 15 procent förtroende för premiepensionssystemet visar en Novus-undersökning från pensionsbolaget Skandia. Bidragande orsaker till förtroendekrisen är den upplevda otryggheten i systemet och att spararna inte litar på fondbolagen. 

– Att en så viktig del av ett statligt pensionssystem har ett sådant lågt förtroende är allvarligt och att sjunka lägre blir nog svårt. Det låga förtroendet har delvis sin förklaring i de välkända skandaler som slutat i brottsutredningar och försvunna sparpengar, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.  

Ålderskategorin (30–65) har lägst förtroende och samtidigt är det i denna grupp som premiepensionskapitalet i huvudsak finns. Den främsta anledningen till att människor har lågt förtroende är att det känns otryggt eftersom värdet på pensionspengarna kan minska.

– Det är särskilt anmärkningsvärt att det är oron för nedgångar som leder till det låga förtroendet för systemet. Detta när premiepensionsspararna i snart ett decennium dragit nytta av en konstant börsuppgång och i princip alla sparare haft mycket god avkastning. Det säger mig att förtroendedebatten kommer att fortsätta när det blir sämre tider på börsen framöver, fortsätter Mattias Munter.   

En annan anledning till det låga förtroendet är att många (37 procent) inte litar på fonder och fondbolag i premiepensionssystemet.

– Oron för oseriösa fondbolag är sannolikt en reaktion på flera omskrivna skandaler med koppling till några aktörer på fondtorget. Som så ofta är det fåtalet som förstör för de många seriösa aktörerna, säger Mattias Munter.

– Finansdepartementets förslag för att skärpa kontrollen av fonderna är just nu ute på remiss och kan på sikt öka förtroendet, men om man verkligen har ambitionen att fondutbudet ska hålla högre kvalitet med bibehållen bredd så missar man målet. Föreslagna krav och riktlinjer är alltför trubbiga, slår mot populära fonder och försvårar för nya fonder med hållbarhetsinriktning att nå spararna, menar Mattias Munter.

Undersökningen bifogas. 

Om undersökningen
Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18–65 år som inte har börjat ta ut sin pension. Totalt har 1010 intervjuer genomförts under perioden 19–23 januari 2018.
Deltagarfrekvensen var 57 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

För ytterligare information:
Mattias Munter, pensionsekonom, 0705-66 81 05
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
 
Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.seOm oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar