Givmild 20-åring blir avgiftsfri

I år firar Skandias Idéer för Livet-fond 20 år. Via fonden får spararna en möjlighet att bidra till att stötta konkreta ideella projekt. Upp till 2 procent av fondens värde går varje år till lokala ideella projekt, och sedan start har fonden bidragit med över 70 miljoner kronor till 3700 olika projekt via stiftelsen Skandia Idéer för livet. Från och med första december kommer fondens förvaltningsavgift att helt tas bort.

– Fonden Skandia Idéer för Livet ger våra kunder möjligheten att spara långsiktigt samtidigt som man skapar ett tryggare Sverige. Att slopa förvaltningsavgiften på denna viktiga fond är ytterligare ett steg för att ge våra sparkunder ett starkt utbud och samtidigt möjlighet att investera i en bättre framtid, säger Jim Rotsman ansvarig för Skandias investeringsutbud.

Skandias stiftelse Idéer för Livet stöttar sedan slutet av 1980-talet projekt för barn och unga som är inriktade på att motverka utanförskap och ohälsa.

– Det bästa sättet att skapa ett socialt hållbart samhälle är att investera i forskning och projekt som arbetar långsiktigt, säger Skandias hållbarhetschef Lena Hök. Vi har kunnat visa att förebyggande arbete är enormt lönsamt, både på individnivå och för samhället som stort. Därför tar vi nu bort förvaltningsavgiften för fonden så att fler får möjlighet att upptäcka hur vi arbetar och bidra genom sitt sparande.

Exempel på projekt
Bland de projekt som fått bidrag från fonden finns till exempel ca 200 lokala integrationsprojekt för barn och unga där Skandia de senaste fem åren engagerat sig stort.

– Sedan sju år tillbaka har vi också utbildat var tredje svensk kommun i värdet av tidiga insatser. Det gäller insatser för barn och unga i riskzon för utanförskap pga mobbning, depression, skolmisslyckande med mera. Här har vi bidragit till att förändra synen på tidiga insatser och att många kommuner har satsat på sociala investeringar istället för enkom reaktiva insatser. Det har även inneburit att många kommuner satsat mer förebyggande på integrationsinsatser, ett arbete som nu är viktigare än någonsin, säger Lena Hök.

För ytterligare information:
Jim Rotsman, chef Skandias investeringsutbud, 08-788 45 02
Lena Hök, Skandias hållbarhetschef, 08-463 74 60
Sara Hägg Liljedal, informationsansvarig Skandia, 08-788 41 63

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press

Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 1,9 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 558 miljarder kronor och 2 400 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera