Handbok med siffror på ungas utanförskap lanseras

Det kostar att sätta in tidiga förebyggande och samordnade insatser kring barn och unga i riskzon. Men det kostar än mer att låta bli, såväl ur ett ekonomiskt som mänskligt perspektiv. Det blev tydligt vid Skandia/Idéer för Livets seminarium i Almedalen Unga skadar sig – samhället kan göra skillnad, där den nya rapporten Deprimerade tonårsflickor presenterades. Samtidigt introducerades också en handbok till en förenklad socioekonomisk analysmodell, vilken ger beslutsfattare ett konkret verktyg för att värdera utanförskapets kostnader.Den ökade psykiska ohälsan hos unga riskerar att bli en skenande samhällskostnad i takt med ett växande utanförskap. För varje årskull barn där mönstret inte bryts uppstår en hissnande prislapp. Beräkningar gör gällande att med en ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga kommer kostnaderna att eskalera, bara sett till den kommande mandatperioden handlar det om en ökning med 20 miljarder kronor. Samtidigt visar både forskning och erfarenhet att förebyggande och samordnade insatser kring barn och unga har stor inverkan på möjligheten att sätta stopp för utanförskapet.

- Det är hög tid för de politiska företrädarna att lyfta upp frågan om förebyggande arbete riktat mot barn och unga på den politiska agendan. Med handboken till en förenklad socioekonomisk analysmodell bidrar vi med ett verktyg som ger beslutsfattare ett ekonomiskt helhetsperspektiv, säger Niklas Birgetz, chef Skandia/Idéer för livet.

I rapporten har man valt att belysa situationen för unga flickor. Den lyfter framförallt vikten av ett socialt investeringsperspektiv som bygger på långsiktighet och hur de indirekta kostnader som ett utanförskap medför kan synliggöras. Med hjälp av handbokens beräkningsmodell beskrivs hur man metodiskt går till väga för att göra egna enklare socioekonomiska kalkyler kring olika former av insatser.

Vid seminariet medverkade förutom Ingvar Nilsson även Lars Stjernkvist (kommunalråd Norrköpings kommun), Håkan Ceder (överdirektör Socialstyrelsen) och Göran Harnesk (generalsekreterare BRIS).

Rapporten Deprimerade tonårsflickor finns att ladda ner på: www.skandia.se/ideer och www.seeab.se.

För mer information:
Christina Wahlström, projektledare Skandia Idéer för livet, mob: 0706-78 36 88, Niklas Birgetz, Chef Skandia Idéer för livet, mob: 070-637 47 85.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar