Julstressen toppen av ett isberg - 6 av 10 svenskar oroliga för hälsan på grund av stress

December är årets stressigast månad enligt svenskarna, inte minst på grund av julen. Det visar en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Skandia. Men december är toppen av ett isberg. Hela sex av tio svenskar uppger att de har oroat sig för sin hälsa på grund av stress det senaste året.

Oroliga för sin hälsa

December må vara den stressigaste månaden men är bara kulmen på ett stressfyllt år. Nära sex av tio svenskar (58%) har oroat sig för sin hälsa på grund av stress någon eller flera gånger det gångna året. Var tredje (33%) har oroat sig flera gånger eller hela tiden. De främsta hälsoutmaningarna uppger man i tur och ordning är motion, sömn och kost. Även nedstämdhet/depression och brist på återhämtning hamnar högt upp på listan.

– Kortsiktig stress är inte negativt – det behövs för att vi människor ska fungera. Men långvarig stress under månader och år, utan möjlighet till återhämtning, kan vara skadligt. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, ofta stressrelaterad, är ett stort samhällsproblem idag och det är bra att känna till varningssignalerna, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

Enligt Försäkringskassan utgör psykisk ohälsa idag närmare hälften av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Från juni 2011 till halvårsskiftet 2017 ökade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med hela 129 procent.

”Nästa år blir bättre”

Svenskarna är mer optimistiska när det gäller deras hälsa inför 2018. Men var femte känner sig redan nu orolig för sin hälsa på grund av stress när de tänker på nästa år. Kvinnorna är betydligt oroligare än männen (28 mot 14 procent).

– Det är mänskligt att tänka att det blir bättre framöver, att det snart lugnar ned sig. Men vi vet att det är svårt att bryta stressrelaterade levnadsmönster. Vården är viktig, men arbetsgivarna spelar en mycket viktig roll genom satsningar på förebyggande åtgärder som kan fånga upp individer i riskzonen. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser, säger Kristina Hagström.

Tio tecken på långvarig stress:

1. Huvudvärk. 

Ett av de mest klassiska symtomen på överbelastning är huvudvärk. Det här kan yttra sig i en punktvis värk eller mer generell. I vissa fall kan det även resultera i migrän.

2. Sömnproblem. 

En av de första varningssignalerna, enligt överläkaren Anders Hansen. Om vi inte sover ordentligt under en längre period kommer vi inte att fungera. 

3. Glömmer och tappar ord. 

Svårigheter att koncentrera sig är väldigt vanligt under stressiga perioder när det är mycket att hålla reda på. Det kan även upplevas som att det är svårare att ta beslut, se mål och arbeta strukturerat. Det är inte lätt att hålla reda på allt när det är mycket att tänka på. Därför är det heller inte konstigt att korttidsminnet påverkas när du varit stressad under en längre tid.

4. Spänningar och värk. 

Det är inte helt ovanligt att känna värk och spänning i nackregionen när stressnivån är hög. Det här beror till stor del av att ett högt tempo leder till att vi drar upp axlarna och har en försämrad arbetsställning.

5. Nedsatt immunförsvar. 

De flesta av oss drabbas av en infektion eller förkylning ett par gånger om året. Vid långdragen stress påverkas vårt immunförsvar så att vår motståndskraft minskar.

6. Oro och ångest. 

Det hör till vanligheterna att känna sig orolig och få ångest när stressnivån är hög. Känslan av att inte ha kontroll kan orsaka dessa känslor i vår kropp.

7. Irritation och nedstämdhet. 

Även de här symtomen är ett resultat av att inte ha kontroll över situationen. Att lätt bli irriterad, känna sig nedstämd och gråta vid konstiga tillfällen hör inte till ovanligheterna.

8. Hudirritation. 

Stress kan lätt orsaka olika sorters utslag på huden. Eksem och herpesinfektioner kan blomma upp under en tid när påfrestningar är större.

9. Magproblem. 

Stress kan ta sig uttryck i en rad symtom från magtrakten. Många människor förlägger spänningar och oro till denna del av kroppen. Buksmärtor är ett vanligt varningstecken. 

10. Hjärt- och kärlsjukdomar. 

Högt blodtryck kan bli följden av långvarig stress och är en riskfaktor för en rad sjukdomar, där en av de allvarligaste är hjärt- och kärlsjukdomar.

Om undersökningen:
Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Skandia. Den bygger på totalt 1080 intervjuer med den svenska allmänheten 18-79 år den 9 -15 november 2017. Deltagarfrekvensen är 60 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

För ytterligare information:
Carl Otto Berg, presskontakt, 0708-339052
carl.otto.berg@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag som har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media