Knappt 4 av 10 anser att pensionssystemet ger en trygg försörjning

Novus har på uppdrag av Skandia undersökt hur pensionärer och blivande pensionärer ser på tryggheten i pensionssystemet. Knappt 4 av 10 anser att pensionssystemet som helhet ger en trygg försörjning som pensionär. Knappt 7 av 10 anser också att man behöver arbeta extra som pensionär för att kunna ha en god levnadsstandard.

Undersökningen visar att kvinnor har en mer pessimistisk syn på pensionen än män, framför allt när det gäller de ekonomiska möjligheterna att leva det liv man önskar. Färre än 6 av 10 kvinnor anser att de kommer att kunna leva det liv de vill som pensionärer, jämfört med drygt 7 av 10 bland männen.

På frågan om pensionssystemet som helhet ger en trygg försörjning som pensionär är det bara 30 procent av kvinnorna som instämmer, jämfört med 45 procent av männen.

– Det finns flera anledningar till att kvinnor i högre grad anser att pensionssystemet inte ger en trygg försörjning. Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män vilket leder till lägre pension, dessutom är det vanligare att kvinnor arbetar deltid och är hemma långa perioder med barn. Även det straffas i pensionssystemet och begränsar möjligheten att leva det liv man önskar som pensionär, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Att pensionssystemet inte är tillräckligt märks också på att nära 7 av 10 anser att de kommer att behöva arbeta extra som pensionärer för att kunna ha en god levnadsstandard. Även här är andelen högre bland kvinnor (71 procent) än män (65 procent).

– Den som är orolig för pensionen kan börja med att göra en pensionsprognos på minpension.se. Om man sedan vill öka inkomsten som pensionär kan en lösning vara att arbeta längre eller att arbeta extra. Från det år man fyller 66 är skatten dessutom lägre, säger Maria Landeborn.

För den som redan gått i pension finns det egentligen ingen annan möjlighet att påverka inkomsten än genom att fortsätta arbeta heltid eller deltid. Den som fortfarande har några år kvar av arbetslivet har större möjlighet att göra skillnad.

– Att ha ett eget pensionssparande och tjänstepension via arbetsgivaren kan göra en väsentlig skillnad. Den som har 5–10 år eller mer kvar till pension har möjlighet att ta en diskussion med arbetsgivaren om löneväxling samt att själv börja spara, säger Maria Landeborn.Hela undersökningen finns bifogad.

Om undersökningen
Målgruppen är allmänhet 50-79 år. Totalt har 1121 intervjuer genomförts under perioden 19 – 28 september 2017. Svarsfrekvensen är 60 procent. Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa Sverige-panel.

För ytterligare information:
Maria Landeborn, sparekonom, 08-788 18 81
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12


Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press

Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media