Kommentar från Skandia till pressmeddelandet från DnB

Kommentar från Skandia till pressmeddelande från DnB Den norske Bank (DnB) har i ett pressmeddelande idag meddelat att Anders Kvist lämnar sin befattning i bolaget. Försäkringsaktiebolaget Skandia vill till det som där framkommit lämna följande kompletterande information: I Skandiakoncernen bedrivs sedan en tid tillbaka ett omfattande arbete med att genomlysa rutiner, praxis, avtal och affärshändelser under tidigare ledningar. I samband med det arbetet har Skandia och DnB uppmärksammat en överenskommelse träffad mellan Skandias dåvarande vice VD Ulf Spång och Anders Kvist, dåvarande chef för Skandia Asset Management. Överenskommelsen innebar att Anders Kvist skulle äga rätt till bonusersättning år 2002 och 2003 från Skandia och dessutom ha rätt till återanställning. Överenskommelsen har ingåtts utan Skandias vetskap och utan att följa Skandias gällande regler. En sådan överenskommelse är därför inte bindande för Skandia och är till sin innebörd dessutom olämplig. Den kommer därför inte att honoreras. Om det visar sig att Skandia lider ekonomisk skada till följd av överenskommelsen kan Skandia komma att kräva ersättning för denna skada. Skandia är också förvissad om att de förändringar och personförstärkningar som nu genomförs i ledningen för DnB Asset Management borgar för kompetens och kontinuitet i DnB Asset Managements verksamhet. För ytterligare information: Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 25 00 Odd Eiken, vVD Kommunikation & Strategi, tel 08-788 25 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT01050/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar