Långsiktigt sparande prisas av Skandia

För att nå ökad kunskap om hur ett långsiktigt sparande kan bidra till ett hållbart samhälle stöttar Thulestiftelsen forskning om långsiktigt sparande. Professor Annamaria Lusardi vid George Washington University prisas med 10 000 euro för framstående forskarinsatser. Kinga Posadzy som är verksam vid Linköpings universitet tilldelas ett forskarstipendium på 350 000 kronor. 

I år går såväl priset för framstående forskarinsatser som forskarstipendiet till personer verksamma inom forskning som tar sikte på konsumenternas svårigheter att välja finansiella tjänster. De för också samman teori inom framför allt finansiell ekonomi och psykologi.

Professor Annamaria Lusardi, som är verksam vid George Washington University School of Business (GWSB), har tilldelats stiftelsens forskarpris på 10 000 euro för framstående forskarinsatser. Hon har framgångsrikt forskat kring okunskap om finansiella tjänster hos konsumenter med enkäter som ett verktyg. Annamaria Lusardi kommer att ta emot priset vid ett seminarium på Swedish House of Finance i Stockholm den 16 november 2017.

Här kan du läsa mer om Annamaria Lusardis forskning
http://business.gwu.edu/profiles/annamaria-lusardi/ och http://gflec.org/.  

Kinga Posadzy, doktorand vid Linköpings universitet har tilldelats ett stipendium på 350 000 kronor för forskningsprojektet ”Financial homo ignorans – Exploring the psychological underpinning of long-term saving behavior”.

Mer information om Kinga Posadzy https://www.iei.liu.se/nek/medarbetare/posadzy-kinga?l=sv  

Om Thulestiftelsen
För att nå ökad kunskap om hur ett långsiktigt sparande kan bidra till ett hållbart samhälle stöttar Thulestiftelsen hos Skandia forskning om långsiktigt sparande. S
tödet sker genom doktorand- och forskarstipendier samt forskarpris till framstående forskare men även genom uppsatspriser. Thulestiftelsen bildades i december 2011 med ett tydligt syfte – att möjliggöra Skandia Livs köp av Skandia AB. Stiftelsen är nu uteslutande verksam med att stödja forskning om långsiktigt sparande.

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 41 63
Magnus Dahlquist, professor, vetenskaplig ledamot i Thuletiftelsen, 070-696 2312

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera