Många saknar krockkudde i ekonomin vid sjukdom – kvinnor mest utsatta

Många svenskars ekonomi skulle inte klara en sjukdom längre än tre månader visar en ny undersökning som Skandia låtit Novus göra. 12 procent av befolkningen klarar inte en längre tids sjukdom och hela 21 procent vet inte om de skulle klara det. Mest utsatta är kvinnor mellan 30-49 år, där 17 procent anger att de inte skulle klara en längre tids sjukdom och hela 24 procent är osäkra. Ett sätt att skydda sig är att se till att ha en anställning hos en arbetsgivare med sjukförsäkring.  

– Att 12 procent av den vuxna befolkningen inte skulle klara en längre tids sjukdom ekonomiskt är oroande. Det innebär att många människor inte skulle kunna betala lån och utgifter om man blev sjuk längre än 3 månader. Om det ser ut så här idag när vi har rekordlåga boräntor och en stark arbetsmarknad, så kan man undra hur många som skulle få problem i ett läge med högre räntor och högre arbetslöshet, säger Maria Landeborn, Skandias sparekonom. 

Bland yngre mellan 18-29 år är det 14 procent som skulle få problem med ekonomin vid sjukdom längre än tre månader. Hela 33 procent vet heller inte om de skulle klara en längre tids sjukdom. 

– Unga är extra sårbara eftersom de inte har hunnit bygga upp någon ekonomisk buffert. Man kanske inte heller har intresserat sig för hur sjukförsäkringssystemet ser ut i samhället och vilket skydd som finns via arbetsgivaren. Det är dock oerhört viktigt att ha koll på det redan innan olyckan eller sjukdomen är framme, säger Maria Landeborn.

I åldergruppen 30-54 år är det 14 procent som inte skulle klara en längre tids sjukdom. Personer mellan 55-79 år är de som skulle klara sig bäst – bara 8 procent skulle inte klara av en längre tids sjukdom. En förklaring till att äldre klarar sig bättre är att en stor del är pensionärer. När pensionen börjat betalas ut påverkas den inte av sjukdom. Oftast är äldre också lägre belånade, har utflugna barn och har hunnit bygga upp ett sparande som ger extra trygghet.

73 procent av svenska folket anser att samhället har störst ansvar för att människor har ett försäkringsskydd som ger ekonomisk ersättning vid långvarig sjukdom. 

– Samhället har ett ansvar, men för många räcker inte ersättningen från försäkringskassan då den bara ger 65-80 procent av en lön på upp till 7,5 prisbasbelopp. Därför är det viktigt att ha koll på hur arbetsgivarens sjukförsäkring ser ut, och ställa krav på att en sådan finns. Ju större medvetenheten blir, desto svårare blir det för arbetsgivare utan sjukförsäkring att rekrytera, säger Maria Landeborn.

Undersökningen finns bifogad i sin helhet.

Så klarar du ekonomin om du blir sjuk en längre tid 

  •  Kontrollera att du har en sjukförsäkring via din arbetsgivare. Finns inte det bör du ta upp det med din arbetsgivare.
  •  Se till att jobba hos en arbetsgivare som har sjukförsäkring och betalar tjänstepension. Annars kan det kosta dig stora summor i förlorad lön vid sjukskrivning, men också i framtida pension.
  •  Bygg själv upp ett buffertsparande. Beroende på din familjesituation och fasta utgifter kan det röra sig om 3-5 månadslöner.

Om undersökningen
Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten. Totalt har 1 011 intervjuer genomförts under perioden 24 – 30 januari 2017. Deltagarfrekvensen var 58 %.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

För ytterligare information:
Maria Landeborn, sparekonom, 08-788 18 81
Pontus Haag, presschef Skandia, 08-788 47 12


Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press

Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar