Många vill skynda på sin flytt för att slippa amorteringskravet

Var femte person som tänker flytta det kommande året kan tänka sig att snabba på för att slippa det nya amorteringskravet. Det talar för att det blir ett ökat tryck på bostadsmarknaden under våren och sommaren. Men de som inte vill snabba på riskerar att fastna i sitt nuvarande boende. 14 procent säger att de kommer att bo kvar längre än de först tänkt på grund av amorteringskravet.

Framför allt är det personer under 35 år och de som har ett sparkapital under en halv miljon kronor som kan tänka sig att köpa före augusti då amorteringskravet ska träda i kraft. Det visar en undersökning som TNS Sifo har gjort på uppdrag av Skandia.

 – Amorteringskravet kan bli avgörande för vilken bostad man har möjlighet att köpa. Jag tror att vi kommer att se ett ökat köptryck under våren och sommaren, säger Maria Landeborn, sparekonom på Skandia. Bilden att amorteringskravet framför allt påverkar de som redan har en svagare ekonomi och sämre förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden bekräftas. De regleringar som kommit de senaste åren har alla höjt tröskeln för förstagångsköpare. Jag tycker att det hade varit bättre att se över ränteavdraget. Det skulle påverka de som redan har god ekonomi och egen bostad istället för de som inte har det, säger hon.

Risk för inlåsningseffekt
De grupper som påverkas mest, det vill säga de som tror att de kommer att bo kvar längre på grund av amorteringskravet, är framför allt de som är högst belånade. 

– Amorteringskravet kommer att få en kännbar inverkan på ekonomin för många framtida bostadsköpare och detta i en verklighet där vi redan byggt in stelhet i marknaden genom transaktionsskatt för flytt. Vi ser att de grupper som redan har stora lån framför allt är de som kommer att bo kvar i sin nuvarande bostad längre för att slippa amortera mer. Vi behöver en ökad rörlighet på bostadsmarknaden och inte det motsatta, så det här är naturligtvis inte bra, säger Maria Landeborn.

Mer om undersökningen

  • 15 procent svarar att de är oroliga för hur amorteringskravet kommer att påverka ekonomin den dag det är dags att flytta
  • I åldersgruppen 15-34 år är 23 procent oroliga för hur kraven kommer att slå jämfört med bara 6 procent i gruppen 56-79 år
  • Boende i Stockholm, Göteborg och Malmö där bostadspriserna är höga är också mer oroliga än de som bor i övriga landet
  • Bland de som har ett sparkapital under 200 000 kronor är två av tio oroliga, jämfört med bara en av tio bland dem med ett sparkapital över 1 miljon kronor
  • Bland dem som är belånade till över 70 procent är två av tio oroliga medan bara en av tio som är belånad till max 50 procent är orolig
  • Datainsamling har skett mellan 31/3 – 7/4, totalt har 1092 intervjuer genomförts via TNS SIFOs onlinepanel med riksrepresentativt urval och vägning på kön, ålder och region.

För ytterligare information:

Maria Landeborn, sparekonom Skandia, 08-788 18 81
Sara Hägg Liljedal, informationsansvarig Skandia, 08-788 41 63

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på 548 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media