Mer fritid för pigga pensionärer men stora skillnader mellan kvinnor och män

Skandias seniorbarometer visar att dagens pensionärer vill förverkliga sina egna drömmar. Men för en aktiv ålderdom krävs förberedelser, något som många missar.
– Många har inte förberett sig tillräckligt, säger Mattias Munter, Skandias pensionsekonom.

Många uppger att de har gjort en prognos via Minpension.se, men fler än var tredje säger sig varken ha tänkt igenom vilken inkomst man vill ha som pensionär eller vilket pensionssparande som är klokast att ta ut i vilken ordning.
– Det är viktigt att ha en översikt över det totala pensionssparandet för att fatta kloka beslut och inte tänka för kortsiktigt. Särskilt om man som dagens pensionärer sannolikt står inför en lång och aktiv ålderdom, säger Mattias Munter.

Det är egen tid som lockar 60-plussarna som vill gå i pension. Mer fritid är vad flest uppger som anledning till att man vill gå i pension.
– Tidigare år har vi i Seniorbarometern sett att fler uppgett att de vill hjälpa barn och barnbarn än i årets undersökning. Det indikerar en attitydförändring där barnen får klara sig mer själva, säger Mattias Munter.

Kvinnliga pensionärer har det tuffare
Det är färre som i årets undersökning uppger att de är trötta och slitna och anger det som anledningen till att de vill gå i pension.
– Men bland de som gör det är främst kvinnor, säger Mattias Munter. Att kvinnor över lag oftare arbetat deltid gör också att de får en sämre pension. Det här är en grupp som om de arbetade några år till skulle kunna få en bättre pension. Men eftersom kvinnorna i undersökningen också i högre utsträckning än männen uppger att de känner sig trötta och slitna är det en ekvation som är svår att få ihop och riskerar att förvärra en redan tuff situation.

Fakta:
I 2014 års Seniorbarometer uppgav var fjärde nybliven pensionär att hjälpa barn och barnbarn som en viktig anledning, 2015 ger bara hälften så många samma svar  
35 procent av kvinnorna uppger att pensionen är lägre eller mycket lägre än vad man förväntat sig mot 21 procent av männen
80 procent av de blivande pensionärerna säger att de känner sig uppskattade på arbetsplatsen
65 procent av de blivande pensionärerna arbetar heltid
41 procent har gjort en pensionsprognos på minpension.se
36 procent tar avstånd från påståendet ”jag hade tänkt igenom vilken inkomst jag vill ha som pensionär och hur länge”
33 procent tar avstånd från påståendet ”jag hade tänkt igenom vilket pensionssparande som är klokast att ta ut i vilken ordning”
80 procent av de blivande pensionärerna säger att de känner sig uppskattade på arbetsplatsen

Mer om Seniorbarometern
Undersökningen genomfördes av TNS Sifo mellan den 2 februari och den 9 februari i år. Metod: 2000 webintervjuer, varav 1200 var med pensionärer och 800 med blivande pensionärer. Totalresultatet har vägts så att det är representativt för målgruppen 60-70 år i hela Sverige.

För ytterligare information:

Mattias Munter, pensionsekonom Skandia, 08-788 14 37
Sara Hägg Liljedal, informationsansvarig Skandia, 08-788 41 63

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på 548 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media