Mindre rättelser i Skandiabankens delårsrapport januari-september 2013

Mindre felaktigheter har upptäckts och korrigerats i Skandiabankens delårsrapport för januari-september 2013. Inga nyckeltal påverkas.

Korrigeringarna har gjorts i balansräkningen på delårsrapportens sida 6 och ser ut som följer.

Korrigerad siffra Ursprunglig siffra
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 550 MSEK 570 MSEK
Utlåning till kreditinstitut 5 238 MSEK 5 218 MSEK
Immateriella tillgångar 58 MSEK 59 MSEK
Övriga tillgångar 3 729 MSEK 3 728 MSEK

Sammanfattningen och vd-kommentarerna kvarstår oförändrade enligt tidigare pressmeddelande. Korrekt delårsrapport finner du via länken längst ner i detta pressmeddelande.

All finansiell information om Skandiabanken finns tillgänglig på http://www.skandiabanken.se/hem/Om-oss/Finansiell-info/

För ytterligare information:
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar:

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se