Närmare till doktorn med vård online

Genom ett nytt samarbete kommer Min Doktor att erbjuda Skandias kunder med privatvårdförsäkring möjlighet att snabbt komma i kontakt med läkare oavsett var de befinner sig.
– Det är ett viktigt steg att ge våra privatvårdskunder tillgång till digital vård och möjlighet att på flexiblare tider få hjälp med sitt sjukvårdsärende, säger Jan Karlsson, Skandias chef för Risk och Hälsa. 

Läkarna på Min Doktor utreder kunden och kan därefter behandla eller remittera till provtagning eller röntgen. Vid behov används bilder, videomöten och samtal för att ställa en säker diagnos. Läkarna bedömer snabbt om ett digitalt möte inte är lämpligt och remitterar i dessa fall omedelbart vidare till specialist för en snabb och adekvat vård.

För Skandia är samarbetet ett viktigt steg i ambitionen att erbjuda kunderna tillgång till smidig behandling med mycket hög tillgänglighet inom ramen för privatvårdsförsäkringen. 

– Vi har som ambition att så långt det är möjligt utnyttja ny teknik för att ge kunden hög servicegrad och Min Doktors unika tjänst är ett utmärkt exempel på ett steg i den riktningen, säger Jan Karlsson. 

Min Doktor är en ledande aktör inom digital hälsa i Sverige. Min Doktor vill ge alla tillgång till ett enklare läkarbesök och erbjuder säker och snabb vård på patientens villkor genom att koppla samman medicinsk expertis med teknisk innovation. 

Skandia är en av de största leverantörerna inom privatvårdsförsäkring i Sverige. Skandia erbjuder även förebyggande vård genom sin Hälsoförsäkring.

För ytterligare information:
Jan Karlsson, chef Risk & Hälsa, Skandia, 08-788 17 75
press@Min Doktor.se  eller besök  www.Min Doktor.se

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 1,9 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 558 miljarder kronor och 2 400 anställda . Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera